Jump to content

CGIII Red Barricades


CTABKA

Recommended Posts

Ryssen försvarar sig med 5 kompanier med understöd av två AT kanoner samt två +80mm battalion artilleri.

Striden blev 8 Game Turns.

Ryska förluster:

27 sq-eq, 1 leader, 1 Gun, 5 SWs.

 

Tyska förluster:

17.5 sq-eq, 4 leaders, 4 SWs.

post-25-0-78696800-1509272887_thumb.jpg

post-25-0-93981900-1509272909_thumb.jpg

post-25-0-47926600-1509272930_thumb.jpg

post-25-0-15760200-1509272963_thumb.jpg

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

OKH för fram två nya wehrmacht Infanteri kompanier under natten och stormar fram i tidig gryning mot de ryska ställningarna.

 

STAVKA har kallat fram tre nya kompanier varav en är ett Militia kompani, som understöd får försvararna två nya 80mm artilleri moduler för att bryta upp tyska koncentrerade anfall.

 

Stridens eldupphör inträffade turn 6.

post-25-0-64533700-1509385860_thumb.jpg

post-25-0-20531600-1509385880_thumb.jpg

post-25-0-64988300-1509385899_thumb.jpg

post-25-0-41334700-1509385918_thumb.jpg

post-25-0-22008300-1509385936_thumb.jpg

post-25-0-69308600-1509385954_thumb.jpg

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

18/10 Casualities

 

Russ Cas: 13.5 sq-eq, 0 leader, 1 SW.

Germ Cas: 13 sq-eq, 6 leaders, 5 SWs, 1 AFV.

 

The highlight for the Russians must be the higher losses inflicted on their enemy.

The Highlight for the Germans are the Leader Creations of three 8-1 leaders.

post-25-0-58949300-1509562441_thumb.jpg

Edited by CTABKA
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...

Day 3, 19/10

The Germans continue to hammer the Russian factory distrikt, today they bring forward a new fresh Sturm Coy and a pltn of StuG IIIB to reinforce their Order of Battle.

 

The Russians activate a Militia Coy and position a Gds SMG Coy in a second line of defence. They have the support of two 70+mm OBA.

post-25-0-59525300-1510863842_thumb.jpg

post-25-0-85010100-1510863865_thumb.jpg

post-25-0-74978000-1510863885_thumb.jpg

post-25-0-37653500-1510863906_thumb.jpg

post-25-0-26015000-1510863941_thumb.jpg

post-25-0-81376300-1510863977_thumb.jpg

post-25-0-15845800-1510864018_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

Day 4, 20/10

The Germans bring in a Rifle coy and a HW Pltn and receive the support of 80mm OBA.

 

The Russians activate a Militia Coy and position a Rifle Coy and MOL-P pltn in the reserve-line

They have the support of a 70+mm OBA and Kathysua rockets.

post-25-0-84998000-1511556524_thumb.jpg

post-25-0-60245200-1511556566_thumb.jpg

post-25-0-38398700-1511556596_thumb.jpg

post-25-0-84520900-1511556624_thumb.jpg

post-25-0-45640300-1511556650_thumb.jpg

post-25-0-56824700-1511556681_thumb.jpg

Edited by CTABKA
Link to comment
Share on other sites

21/10 Dual Attack, the Russians brought forward their 4th and last remaining Militia Coy, and from the Ferry landing two Rifle coy came rushing in. Both Russian Artillery modules were retained today.

 

The Germans have brought forward 4 INF guns during the night and when the battle starts a Sturm coy with ä SPW pltn attached to it enter the scene..

 

Russ cas: 29 sq-eq, 4 Leaders, 1 AFV,

Germ cas: 13.5 sq-eq, 3 Leaders, 2 AFVs.

Edited by CTABKA
Link to comment
Share on other sites

Summary of the first 5 Days, 17/10 -21/10

 

German OB: 26 Leaders. Total Sq-eq 112.

6x Rifle Coy = 69x 467. 3x Sturm Coy= 36x 548

Hvy W pltn, 4x Pak 40 , 3x INF 75, 1x INF 150.

Pz IIIL pltn, StuG IIIB pltn. SPW pltn.

 

Russian OB: 25 Leaders. Total Sq-eq 171.5.

7x Rifle Coy = 75x 447. 4x Militia Coy = 60x 426. 3x SMG Coy = 25x 527.

1x Gds SMG Coy 9x 628.

1x MOL-P pltn, 2x AT 45LL. T-70 pltn

Edited by CTABKA
Link to comment
Share on other sites

Remaining OB after 5 Days of combat

 

German OB: 12 Leaders. Total Sq-eq 36

24x Elite, 6x 1st/2nd Line, 12x Crews.

1x GrW34, 3x Pak 40 , 3x INF 75, 1x INF 150.

1x Pz IIIL, 1x StuG IIIB pltn, 2x SPW 251/1.

19 SWs: 1x HMG, 8x MMG, 7x LMG, 3x Lt MTR,

 

Russian OB: 12 Leaders. Total Sq-eq 39.5.

1x Elite, 24.5x 1st Line, 14x Conscripts.

1x AT 45LL. 19 SWs: 4x MMG, 6x LMG, 5x ATR, 2x Lt MTR, 2x MOL-P.

 

German Total Losses:

76x Sq-eq, 6x AFVs, 2x Guns

 

Russians Total Losses:

132x Sq-eq, 3x AFVs, 1x Gun.

Link to comment
Share on other sites

 • 4 weeks later...

23rd October 1942

 

Wehrmacht Order of Battle

At Start: 68 sq-eq, 21 Ldr, 37 SWs, 8 Guns, 4 AFVs.

Aftermath: 54 sq-eq, 16 Ldr, 32 SWs, 6 Guns, 3 AFVs.

Casualties: 14 sq-eq, 5 Ldr, 5 SWs, 2 Guns, 1 AFV.

 

Red Army Order of Battle

At Start: 93.5 sq-eq, 20 Ldr, 36 SWs, 3 Guns.

Aftermath: 58 sq-eq, 15 Ldr, 27 SWs.

Casualties: 35.5 sq-eq, 5 Ldr, 9 SWs, 3 Guns.

 

Pga dålig laddad telefon så blev det inga foton från dagens strid. Man ser hur perimeterna färändras och hur tysken efter en vilodag har kraftsamlat och rycker fram och tar terräng , ger tapp på terräng i fabriksområdet och att det röda huset faller inför tyskens övermakt och hur han öppnar upp ett nytt frontavsnitt nere i söder där ryssen motanfaller och krymper ner tyskens perimeter, men ändock kommer detta störa min reservlinje tills nästa gång vi slåss.

post-25-0-95657800-1514204117_thumb.jpg

Edited by CTABKA
Link to comment
Share on other sites

Reinforcements brought in during:

Idle Day 22/10

Wehrmacht: Rifle Coy & Sturm Coy.

Red Army: Gds Rifle Coy & SMG Coy, SAN increase.

 

German Assault 23/10

Wehrmacht: Assault Eng. (on-map), SAN increase.

Red Army: Gds SMG Coy, SMG Coy, Rifle Coy, HW Pltn, SAN increase.

Edited by CTABKA
Link to comment
Share on other sites

24/10 Overcast & Mild Breeze. German Assault.

The German main thrust is in the central sector. Along the west edge the Germans attack an expand their perimeter, while in the East his troops is set up in a defensive position.

post-25-0-63798900-1514286892_thumb.jpg

post-25-0-44129000-1514286914_thumb.jpg

post-25-0-68193300-1514286934_thumb.jpg

post-25-0-06995000-1514286954_thumb.jpg

post-25-0-97783500-1514286974_thumb.jpg

Edited by CTABKA
Link to comment
Share on other sites

Reinforcements brought in during:

German Assault 24/10

 

Wehrmacht: Rifle Coy, Pz IIIL pltn, HW pltn.

Red Army: Two Rifle Coys & SMG Coy, MOL-P pltn, Two Btln MTR OBA both with a pre-reg. Hex. SAN increase.

 

Wehrmacht At Start OB

66 sq-eq, 18 Ldr, 40 SWs, 8 Guns, 6 AFVs

Casualties:

12 sq-eq, 4 Ldr, 4 SWs, 4 Guns, 2 AFVs (both Recalled).

 

Red Army At Start OB

92.5 sq-eq, 22 Ldr, 40 SWs.

Casualties:

21.5 sq-eq, 3 Ldr, 8 SWs.

 

Wehrmacht OB at the end of 24/10 SAN:2

14 Ldr, 54 sq-eq (4x838, 32x548/468, 11x467/447, 14x228 crews). 36 SWs (3xHMG, 10x MMG, 10xLMG, 2xATR, 4xLt MTR, 3xFT, 4xDC). 4 Guns (PaK 40, GrW 34, 75*INF, 150*INF). 4 AFVs (StuG IIIB, 2x Pz IIIL, SPW 251/10).

 

Red Army OB at the end of 24/10 SAN:2

19 Ldr, 71 sq-eq (11x458/628, 53x447/527, 4x426, 6x228 crews). 32 SWs (1xHMG .50cal, 5xMMG, 9xLMG, 7xATR, 5xLt MTR, 5xMOL-P).

post-25-0-91473600-1514288796_thumb.jpg

Edited by CTABKA
Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...

25/10 Day 9, Casualties:

 

Red Army 32.5 Sq-eq, 7 Ldr, 14 SWs.

Wehrmacht 14.5 Sq-eq, 4 Ldr, 4 SWs.

 

 

Order of Battle remaining 25/10

 

Red Army 57.5 Sq-eq (8 Elite, 37.5 1st Line, 9.5 Conscripts, 5 Crews).

22 SWs (HMG, 4 MMG, 4 LMG, 7 ATR, 3 Lt MTR, 3 MOL-P).

2 Guns (82mm MTR).

 

Wehrmacht 51.5 Sq-eq (4 AE, 32 Elite, 9.5 1st/2nd Line, 12 Crews).

37 SWs (3 HMG, 10 MMG, 11 LMG, 2 ATR, 2 Lt MTR, 3 FT, 6 DC).

4 Guns (INF 75mm, INF 150mm, GrW 34, PaK 40).

7 AFVs (3x Pz IVF2, StuG IIIB, 2x Pz IIIL, SPW 251/1).

Edited by CTABKA
Link to comment
Share on other sites

Order of Battle at the end of 26 Oct.

 

Red Army [ELR: 3] [sAN: 3]: 11 Ldr.

22 SWs (3 HMG, 4 MMG, 4 LMG, 5 ATR, 4 Lt MTR, 2 MOL-P).

3 Guns (3 MTR 82mm).

43.5 Sq-eq (8 Elite, 26 1st Line, 9.5 Conscripts).

 

Wehrmacht [ELR: 4] [sAN: 2]: 9 Ldr.

32 SWs (3 HMG, 7 MMG, 10 LMG, 3 ATR, 3 Lt MTR, 2 FT, 4 DC).

3 Guns (INF 75mm, PaK 40, GrW 34).

3 AFVs (Pz IIIL, Pz IVF2, SPW 251/1).

46 Sq-eq (25 Elite, 21 1st/2nd Line).

Edited by CTABKA
Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

Day 11, Order of Battle 27 Oct.

 

Red Army [ELR: 3] [sAN: 3]: 12 Ldr.

25 SWs (3 HMG, 4 MMG, 4 LMG, 5 ATR, 4 Lt MTR, 5 MOL-P).

12 Guns (3xMTR 82mm, 2xAT 45mm, 3xINF 76mm, 4x ART 76mm).

49.5 Sq-eq (14 Elite, 26 1st Line, 9.5 Conscripts).

 

Wehrmacht [ELR: 4] [sAN: 3]: 12 Ldr.

37 SWs (3 HMG, 8 MMG, 12 LMG, 3 ATR, 3 Lt MTR, 2 FT, 6 DC).

10 Guns (4xINF 75mm, 1xINF 150mm, 4xPaK 40, 1xGrW 34).

3 AFVs (Pz IIIL, Pz IVF2, SPW 251/1).

61.5 Sq-eq (40.5 Elite, 21 1st/2nd Line).

post-25-0-43392800-1517856380_thumb.jpg

post-25-0-99549400-1517856425_thumb.jpg

post-25-0-64846000-1517856472_thumb.jpg

post-25-0-52498600-1517856513_thumb.jpg

post-25-0-59957600-1517856563_thumb.jpg

post-25-0-17394800-1517856613_thumb.jpg

post-25-0-08614400-1517856648_thumb.jpg

post-25-0-21088100-1517856671_thumb.jpg

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Day 11, 27 October, casualities:

 

Russian Cas: 1 Ldr, 21 Sq-Eq, 5 SWs, 5 Guns, 1 AFV.

German Cas: 3 Ldr, 15.5 Sq-Eq, 5 SWs, 2 Guns, 2 AFVs.

 

Red Army OB at the end of 27/10

11 Ldr, 28.5 Sq-Eq, 20 SWs, 7 Guns, 2 AFVs (Dug-In).

 

Wehrmacht at the end of 27/10

9 Ldr, 46 Sq-Eq, 32 SWs, 8 Guns, 1 AFV (Immobilized).

 

Day 12, 28 October Idle Day

Day 13, 29 October German Assault, Weather the Overcast continues.

post-25-0-39242800-1521216655_thumb.jpg

Edited by CTABKA
Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...

29 October, Day 13, the onslaught continues, the Russians call in the Ad Hoc HQ Coy with the support of an AFV platoon and 120mm OBA.

 

The German respond with Rockets that strike down in the central factory complex and tornment the Russians with a pre-registered 150+mm artillery in the same district.

post-25-0-88027100-1522658968_thumb.jpg

post-25-0-58593200-1522659028_thumb.jpg

post-25-0-41127300-1522659053_thumb.jpg

post-25-0-90115100-1522659079_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

30 October, Day 14, Two Kathyshua rockets hammer the German positions in the Central district, the German suffer many losses but hold out and even counterattack at the end of the days struggle in that area.

 

In the Bread factory area were the fight started for a week ago, the German grind their way forward and capture more important buildings in the area.

post-25-0-90040300-1522699972_thumb.jpg

post-25-0-41945300-1522699988_thumb.jpg

post-25-0-42099100-1522700004_thumb.jpg

post-25-0-97003000-1522700049_thumb.jpg

post-25-0-68062100-1522700068_thumb.jpg

post-25-0-90702200-1522700090_thumb.jpg

post-25-0-57770600-1522700111_thumb.jpg

post-25-0-68323800-1522700126_thumb.jpg

Edited by CTABKA
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...

31/10 Day 15.

The Battle continues and the Germans advance along the whole perimeter and reduce one strongpoint after another. After the Battle the Commissars are sent home and replaced with fresh newly trained officers.

post-25-0-94561400-1524385669_thumb.jpg

post-25-0-81850300-1524385690_thumb.jpg

post-25-0-31219100-1524385712_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Game Turn 1-6

Day 17, 2nd November, Dual Attack, the German commander tries to crush the Russian defenders inside the bag, but the German soldiers are killed in droves as they encounter two Russian OBA Battalion MTR that scores several deadly artillery strikes in pre-registered hexes upon the Germans.

 

The German also have two OBA Btln MTR that dance around and harasss and soften up the Russian positions.

post-25-0-03959000-1528310958_thumb.jpg

post-25-0-52566800-1528310990_thumb.jpg

post-25-0-80830300-1528311015_thumb.jpg

post-25-0-30141900-1528486454_thumb.jpg

Edited by CTABKA
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Day 17-18, 2-3 November. Dual Attack and Idle Day.

The Red Army secretly designate their 2nd building as a Fanatic Building Nest

(G41 was the first Fanatic Building Nest).

 

Losses during 2/11:

Germ: 10.5 SQ-Eq, 4 Ldr, 5 SWs, 1 Gun, 1 AFV (Recall).

Russ: 10.5 SQ-Eq, 0 Ldr, 3 SWs.

post-25-0-53087000-1528486863_thumb.jpg

Edited by CTABKA
Link to comment
Share on other sites

Day 19, 4th November. After an idle day of needed rest (3/4) the battle resumes with a vengance as two Nebelwerfer rocket batteries hit the Russians with devastating effect, at the same time the Germans unleash their Panzer reserve with deadly effect. The losses are staggering nearly 400 soldiers have yet again fallen in one day in the Red Barricades sector.

post-25-0-54762900-1528603710_thumb.jpg

post-25-0-15187600-1528603743_thumb.jpg

post-25-0-71519400-1528603763_thumb.jpg

post-25-0-03821500-1528654217_thumb.jpg

post-25-0-80607500-1528734468_thumb.jpg

Edited by CTABKA
Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

Day 20, German Assault 5th November.

Day 21, Idle Day 6th November.

 

The Germans attack and clear out the last factory hall. In the Bread factory area 4 set DC explodes,, blow up the bridge and buildings with enemy in it.

The attack grind slowly forward. The highlight of the day is when a Stuka bomb attack kills 20 Russian Assault Engineers.

 

Next day a much needed rest, refitment and planning for the end game is done.

post-25-0-59381300-1529827390_thumb.jpg

post-25-0-53155200-1529827465_thumb.jpg

post-25-0-55451700-1529827502_thumb.jpg

post-25-0-24609200-1529827554_thumb.jpg

Edited by CTABKA
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 • 4 weeks later...

Mel läser alla dina RB AAR.

Kan ha missat någon men vad jag kan se resulterar dom flesta i tysk vinst?

Hur är balansen med den version av RB leaflet som ni kör med nu?

Vi håller med om att det har verkat mer pro-tyskt speciellt sedan vi införde regel non-Factory-Gutted-building, för några kampanjer sedan (ifrån VotG men med bättre regel för rörelse manöver för stridande tropp). Därav har jag gjort en större översyn och lagt fram förslag som diskuterats och skrivits ned.

 

Det här är den första kampanjen med bättre och roliga regler som gynnar ryssen mycket mer än tysken.

- ca 5 tyska MMG ersätts med 5 LMG i november (LHR: WEAPONS), rysk boost.

- Ryska Ass Eng har nu ELR 5 med underlined Morale & AE-HS 328/338 kan ej disrupta, stark rysk boost.

- Sämre To Hit för MOL-P och sämre CH effekt, men får hanteras av non-crews, svag boost för tysken.

- Pavlovs Dogs- klen boost för Ryssen.

- Searching NA vs Infantri & dummies, rysk boost.

- Leaders slår ej på Battle Hardening table efter strid, svag rysk boost.

- Phone Observer får nu sätta upp varsomhelst så länge den är non-isolated svag boost för ryssen.

- handburna FT har nu fått 6 TK på nml rng och 3 på Long rng (istället för 8 & 4 TK). Går jämnt ut.

 

Förutom dessa nya reglerna, så förlorade Ryssen (jag) kampanjen pga av dålig start med 8 TURNS dag ett, förlusterna var till fördel Turn 5 & 6 , jämna turn 7 , 10 Mer döda ryska squads turn 8.

Tysken är hård första vecka, men dag ett brukar bli tufft om det ryska artilleriet gör sitt i den porösa terrängen som tysken rycker fram över dag ett.

 

Mitt stora strategiska misstag var att jag skulle ha köpt in mer 628 squad-Coy, när jag hade perimeter i fabrikerna, att ha 6st 628-Coy kvar när terräng som man besitter inte är passande för dem att slåss på är dåligt, det är att ge bort chansen att kunna inflika mer skada på tyskarna. Lärdom, ta in de 12x 527 coy samt de 12x 628 coy innan du tappar fabriksområdet.

Edited by CTABKA
 • Thumbs up 1
Link to comment
Share on other sites

Day 22, 7th November,German Victory, Russian Surrender.

The Russian defenders brought down two 120mm artillery upon the German troops but it did not stop the assault and the end could be seen in the sky - filled with lead and sharpnel.

post-25-0-23776200-1532378564_thumb.jpg

post-25-0-94866800-1532378633_thumb.jpg

post-25-0-13437200-1532378778_thumb.jpg

post-25-0-41892900-1532378963_thumb.jpg

post-25-0-20090600-1532379056_thumb.jpg

Edited by CTABKA
Link to comment
Share on other sites

 • 3 years later...
On 7/23/2018 at 10:18 PM, CTABKA said:

Mitt stora strategiska misstag var att jag skulle ha köpt in mer 628 squad-Coy, när jag hade perimeter i fabrikerna, att ha 6st 628-Coy kvar när terräng som man besitter inte är passande för dem att slåss på är dåligt, det är att ge bort chansen att kunna inflika mer skada på tyskarna. Lärdom, ta in de 12x 527 coy samt de 12x 628 coy innan du tappar fabriksområdet.

Exakt detta genomlider jag som ryss nu. Har köpt alldeles för lite bra ryska trupper, och det går därefter också.

Hur har du spelat efter denna lärdom, har du följt den? Och hur har det gått?

Link to comment
Share on other sites

17 hours ago, carlsson said:

Exakt detta genomlider jag som ryss nu. Har köpt alldeles för lite bra ryska trupper, och det går därefter också.

Hur har du spelat efter denna lärdom, har du följt den? Och hur har det gått?

Tack för tipset...............

Måste vara rätt om än kostsamt.....

Link to comment
Share on other sites

On 2/7/2022 at 5:44 PM, carlsson said:

Exakt detta genomlider jag som ryss nu. Har köpt alldeles för lite bra ryska trupper, och det går därefter också.

Hur har du spelat efter denna lärdom, har du följt den? Och hur har det gått?

Har inte funderat mycket på det, förutom. om det är hårda strider i fabrikerna att pumpa in any Guards SMG Coy och 1st line SMG Coy,

En gång fick jag 18 CPP och brände alla CPP på två ryska Guards SMG on-map, lyckades ta tillbaka två dussin fabriks hexes och ge tysken svåra förluster (dvs ca 1:1 ratio).

 • Thumbs up 1
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
 • Create New...