Jump to content

CTABKA

Members
 • Posts

  1675
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  191

CTABKA last won the day on July 1

CTABKA had the most liked content!

Profile Information

 • Gender
  Male
 • Location
  Södertörn

Recent Profile Visitors

58162 profile views

CTABKA's Achievements

Community Regular

Community Regular (8/14)

 • Reacting Well Rare
 • Dedicated Rare
 • Very Popular Rare
 • Conversation Starter Rare
 • First Post Rare

Recent Badges

382

Reputation

 1. CASUALTIES: FRIDAY 23 Oct (7 Turns + 5 Turns = 12 Turns) German Cas: 7 Ldr, 31 Sq-Eq, 8 SWs, 5 AFVs (one Recalled). Russian Cas: 8 Ldr, 53.5 Sq-Eq, 20 SWs, 4 Guns, 1 AFV. SATURDAY 24 Oct (5 Turns) German Cas: 6 Ldr, 18 Sq-eq, 6 SWs, 1 Gun, 3 AFVs (one Recalled). Russian Cas: 1 Ldr, 34 Sq-eq, 5 SWs, 4 Guns, 1 AFV. SUNDAY 25 Oct (6 Turns) German Cas: 4 Ldr, 18 Sq-eq, 9 SWs, 1 Gun, 2 AFVs. Russian Cas: 2 Ldr, 34.5 Sq-eq, 6 SWs, 3 Guns. Monday 26 Oct Idle Day, THUESDAY 27 Oct (6 Turns) German Cas: 7 Ldr, 23 Sq-eq, 9 SWs, 2 Guns, 2 AFVs (one Recall). Russian Cas: 6 Ldr, 34 Sq-eq, 23 SWs, 5 Guns, 3 AFVs. THURSDAY 28 Oct (6 Turns) German Cas: 9 Ldr, 32.5 Sq-eq, 16 SWs, 4 Guns. Russian Cas: 7 Ldr, 44.5 Sq-eq, 11 SWs, 2 Guns, 2 AFVs. Total Casualties (35 Turns) German Casualties: 33 Ldr, 122.5 Sq-eq, 48 SWs, 7 Guns, 12 AFVs (3 Recalled). Russian Casualties: 24 Ldr, 200.5 Sq-eq, 65 SWs, 18 Guns, 7 AFVs. Edited March 31, 2020 by CTABKA
 2. Stats på RB CG III Kesselschlakt med LHR 11 OBA: 18 Oct, 8 Turns: 1st Russ OBA, 4 chits drawn (2B & 2R LHR not used) 2nd Russ OBA, 6 chits drawn (5B & 1R LHR not used) ...................................................... 19 Oct, 6 Turns: 1st Russ OBA, 4 chits drawn (3B & 1R LHR not used) 2nd Russ OBA, 4 chits drawn (3B & 1R LHR not used) ...................................................... 22 Oct, 6 Turns: Germ OBA 2 Pre-Reg hexes, 6 chits drawn (5B / 1R LHR not used) 1st Russ OBA, Observer discovered and eliminated (1B / 1R) 2nd Russ OBA, Observer discovered and eliminated (Retained) ...................................................... 23 Oct, 6 Turns: 1st Russ OBA, 4 chits drawn (2B & 2R LHR not used) 2nd Russ OBA, 4 chits drawn (2B & 2R LHR not used) ....................................................... 24 Oct, 6 Turns: German Nebelwerfer 1st Russ OBA, 4 chits drawn (2B & 2R LHR not used) 2nd Russ OBA, 5 chits drawn (3B & 2R LHR not used) ...................................................... Only one time have the LHR OBA Draw pile process been used out of 12 OBA modules used. About 100-110 Radio/Phone contact DR have been made by non-Offb'd Observers and that would in average (3x DR of 12) made the LHR kick in 3 more times during the RB CG. In conclusion the LHR use almost the same design as the same original rules, and deal with bad Contact DR of 12 and two Red chits drawn early on, during any type of scenario.
 3. Stats på RB CG III Kesselschlakt med LHR 11 OBA: 17 Oct, 6 Turns: Germ OBA, 5 chits drawn (3R & 2B LHR applied) 1st Russ OBA, 4 chits drawn (2B & 2R LHR not used) 2nd Russ OBA, 4 chits drawn (3B & 1R LHR not used) https://forum.aslsweden.com/index.php?/topic/5319-bloody-kessel-red-barricades-cg-iii/
 4. OBA Varianterna tillkom på grund av Bad chits drawn: as a) 2R chits drawn in a row or b) 1B & 2R or 1R & 1B & 1R Artikeln bör därför baseras på det, dvs 2R chits drawn: a) (Pleva ) Russ OBA 5B / 4R and Germ OBA 8B / 5R a) (LHR 11) Russ OBA 5B / 1R and Germ OBA 8B / 2R 1B and 2R chits or 1R & 1B & 1R drawn: b) (Pleva ) Russ OBA 4B / 4R and Germ OBA 7B / 5R b) (LHR 11) Russ OBA 4B / 1R and Germ OBA 7B / 2R
 5. Med den matten kan vi konstatera (12 chits är knappt relevant) att 6 chit draws ser det ut så här... Tysk Normal Ammuntion (8B/3R): 3.58 (vanliga regler och LHR 11), 3.73 (Pleva). Rysk Normal Ammuntion (5B/2R): 3.33 (vanliga regler och LHR 11), 3.18 (Pleva).
 6. In Red Barricades CG III, A Russ OBA with Scarce Ammo (about 30-40% chance), after drawing two Red chits: LHR OBA, Russian third draw attempt, from Draw Pile 5B / 2R. Borås OBA, Russian third draw attempt, from Draw Pile 5B / 4R. Pleva OBA, Russian third draw attempt, from Draw Pile 5B / 5R. ...och om man drar som en Norrman 😀 LHR OBA, Russian 5th draw attempt, from Draw Pile 5B / 2R. Borås OBA, Russian 5th draw attempt, from Draw Pile 5B / 6R. Pleva OBA, Russian 5th draw attempt, from Draw Pile 5B / 7R.
 7. Vi har alltid spelat med vår LHR OBA variant, regeln började användas 1994-95, lades ut på ASL forum 96 (långt före ASLSweden skapades). Det jag alltid spelar först när OBA introduceras. - ASL C Hedgehog of Peipsk - Germ OBA, Draw pile 8B / 4R Om tysken drar två röda, något som OBA varianterna ska mildra så att scenarior inte barkar åt fanders, ser ut som följande. Don Greenwood original rule, OBA ends, the observer may take up other duties. LHR OBA, German third draw attempt, Draw Pile 8B / 3R. Borås OBA, German third draw attempt, Draw Pile 8B / 4R. Pleva OBA, German third draw attempt, Draw Pile 8B / 6R. I Borås November 2021, spelade jag, HS21 Hervorst Hell, mot Hans B, han drog 2 röda i rad för båda hans tyska OBA moduler (dvs 4 röda i rad). Artilleriet var över, finns inga Tournament rules. Lät han börja använda LHR OBA efter en diskussion med turneringsansvarig. Något som jag då fick veta även används i Norge när de spelar, de tycker att den synkar bäst.
 8. Vår variant är närmare Don Greenwoods OBA regler, den är hårfin, eran variant är inte det, och ett tidsslukande tråkigt bokförande/komma-ihåg hur varje OBA module skiftar i Draw pile har inget gemmensamt med hur orginal reglerna är utformade.
 9. LHR OBA regeln är mycket enklare, DR på 12 är ett vanligt slag, våra regler är ca 35% likvärdiga, men en repair dr på 1-2 krävs för det. LHR 11: An Original Contact/Maintenance DR of 12 does not cause the breakdown of a Radio or elimination of a Field Phone, although an Original DR of 12 does cause the loss of Radio/Field-Phone Contact.
 10. Det första påståendet stämmer att man ökar chansen att få ned artilleri om man har oturen att dra två röda chits i rad, men chansen att det blir 3 eller mer röda chits dragna i rad ökar avsevärt med hans OBA variant, dessutom att behöva dra en extra med chansen att bränna (dra en röd) den enda svarta chit man har erhållit är nu mycket stor. Det andra påståendet stämmer inte, inte ens om scenariot är 10 turns långt, det hjälper, men jag får hellre ned två FFE missions turns 2-4 trots att man drog två röda chits i början. Med Pleva OBA bör spannet på att få ned två FFE ligga på turns 2-8 (anta att scenariot är 5, 6 eller 7 turns långt) och att få ned FFE sent i scenariot är oftast betydelselöst (Observer är dessutom låst).
 11. Minns att det finns en äldre artikel i Annual (eller General) om hur många svarta chits man förväntas dra. Beroende på Draw Pile.
 12. Russian OBA, assume that the drawing process is the following for both OBA rule variants, although very often it will not be since the Pleva OBA rule increase the chances for a string of drawing even more red chits than the LHR OBA rule version. Ex B: (Normal Ammo) 1st Black Chit drawn, 5 Black / 2 Red. (4B / 2R for all three OBA variants; Original; LHR; Pleva). 2nd black Chit drawn (3B / 2R for all OBA variants). 1st red Chit drawn (Original/LHR: 3B / 1R vs Pleva: 3B / 3R). 2nd red Chit drawn (Original/LHR OBA ends vs Pleva: 3B / 4R). 3rd black Chit drawn (only Pleva OBA in play: 2B / 4R). 3rd red Chit drawn (only Pleva OBA in play: 2B / 5R). 4th black chit drawn (only Pleva OBA in play: 1B / 5R). 4th red chit drawn (only Pleva OBA in play: 1B / 6R). Scenario Ends. Note that the LHR never came into effect during the Example. The Original OBA rule and the LHR OBA rule mostly play out the same during the Battery- Access-drawing-process, depending upon nationality and ammo availability. Only about 25% chance that the LHR came into play. If the same scenario is played 4 times, then 3 times (in average) it will not matter if the LHR was in play or not.
 13. Russian OBA, assume that the drawing process is the following for both OBA rule variants, although very often it will not be since the Pleva OBA rule increase the chances for a string of drawing even more red chits than the LHR OBA rule version. Ex A (Scarce Ammo): 1st red Chit drawn, 5 Black / 3 Red.(LHR: 5 Black / 2 Red vs Pleva: 5 Black / 4 Red). 2nd red Chit drawn (LHR: 5B / 2R vs Pleva: 5B / 5R). 1st black Chit drawn (LHR: 4B / 2R vs Pleva: 4 B / 5R). 3rd red Chit drawn (LHR: 4B / 2R vs Pleva: 4 B / 6R). 2nd black Chit drawn (LHR: 3B / 2R vs Pleva: 3B / 6R). 3rd black Chit drawn (LHR: 2B / 2R vs Pleva: 2B / 6R), last Fire Mission able to use before the scenario ends, and an extra draw have to be made since the enemy is concealed. With LHR the chance is 50% to draw a black chit, with Pleva rule the chance is only 25% to draw a black chit.
 14. Varför LHR OBA rule is much better than the Pleva OBA rule. Red Barricades Leaflet House Rule 11. OFFBOARD ARTILLERY: When attempting Battery Access for an OBA Module and no more than one black and/or red chit(s) have been permanently removed from the Draw Pile and the second permanently-removed red chit is drawn, return it to the Draw Pile instead, and that ends the Observer’s OBA actions for that Player Turn (i.e., the second red chit can only be removed from the Draw Pile if at least two black chits have been permanently removed from the Draw Pile for that OBA Module). vs Pleva OBA House Rule Each time a permanently-removed red chit is drawn, return it to the Battery Acces Draw Pile togheter with an additional red chit. Every time you draw a red chit (including the first red chit), put it back in the Draw Pile along with another red chit. Battery Access is no longer lost due to drawing two red chits. Meanwhile, the extrachit draw mechanics of C1.21 remain the same.
 15. ’Började’ använda dem på 90-talet, mer än 25 år sedan. Här ser du alla 6-askarna, det var då jag spelade 3 kampanjer samtidigt. Har mellan askarna förstärkt upp med tjock-ark och fräschar ibland upp fram och bak ytorna med nyklistrat tjock-ark, använder nuförtiden original-mini-kart-arken, eller utslitna IFT tabeller, etc. Bra förbättring är även att fördela upp några askar med två fack i samma tändsticksask. Används även när andra kampanjer spelas, den som spelar engländare eller jänkare, brukar den ryska förvaringen.
×
×
 • Create New...