Jump to content

All Activity

This stream auto-updates

 1. Today
 2. Day 16, 1 Nov — German Assault, Overcast, Moderate, No Wind at start. German Reinforcements: Pionier 2:Coy, SAN increase. Total German OB ELR: 3, SAN: 3 19 Leaders, 7 Guns (INF 75mm, INF 150mm, GrW 34, PaK 40, 3x PaK 38), 1 Pz IIIH. 64.5 Sq-Eq (10 Crews, 8.5 AE, 18.5 Elite, 31 1st/2nd Line, 1.5 Conscripts). 34 SWs (2 HMG, 10 MMG, 15 LMG, 1 Lt MTR, 3 FT, 3 DC). Russian Reinforcements: Gds SMG 4:Coy, Hvy Weapon 3:Pltn, Fortifications 40 FPP. OBA: Lt Arty 70+mm, OBA: Btln MTR 80+mm with a Pre-Reg Hex. Total Russian OB ELR: 3, SAN: 2 17 Leaders, 3 Guns (AT 45mm, 2x MTR 82mm), 1 T-70 Dug-In. 64 Sq-Eq (7 Crew, 25.5 Elite, 33 1st Line, 2 Conscripts), 27 SWs (2 HMG, 4 MMG, 11 LMG, 3 ATR, 6 Lt MTR, 1 DC). AFTERMATH (6 Game Turns): German Casualties: 9 Ldr, 26.5 Sq-eq, 14 SWs, 1 Gun. Russian Casualties: 4 Ldr, 32 Sq-eq, 12 SWs, 1 Gun, 1 AFV. German OB, end of 1 Nov (SAN: 3) 10 Leaders, 6 Guns (INF 150mm, INF 75, GrW 34, PaK 40, 2x PaK 38), 1 Pz IIIH. 38 Sq-Eq (9 Crews, 3 AE, 14.5 Elite, 14.5 1st/2nd Line, 1.5 Conscripts). 20 SWs (9 MMG, 9 LMG, 1 FT, 1 DC). Russian OB, end of 1 Nov (SAN: 2) 13 Leaders, 2 Guns (2x MTR 82mm). 32 Sq-Eq (5 Crew, 14 Elite, 14 1st Line, 1.5 Conscripts), 15 SWs (2 HMG, 1 MMG, 7 LMG, 2 ATR, 2 Lt MTR, 1 DC). TOTAL LOSSES 17 Oct - 1 Nov (5+7+6+7+0+6+8+6+6+5+6+0+7+7+6+6= 88 Turns) German Casualties: 68 Ldr, 247.5 Sq-Eq, 107 SWs, 17 Guns, 12 AFVs (one Recall). Russian Casualties: 55 Ldr, 408 Sq-Eq, 111 SWs, 14 Guns, 18 AFVs.
 3. Last week
 4. Jag det stämmer, jag jämförde med min kompis regelbok och det är skillnad. Fast jag har pocket edition och den använder 2nd edition rules, så jag trodde att den var mer relevant.
 5. Rättat ovan 457 till 447, står i reglerna att 648 blir 447. Du använder en gammal regelbok (1st ed) där står det att 638 blir 436.
 6. Tack för alla svar. Det betyder att hela A19.132 är felaktig. Det står att British 648 blir 436🤔 och german 658 blir 447.
 7. Om man uppdaterade Brittisk OB i scenariot med att lägga till en 457 squad, då skulle den ha ELR: 4 (samt alla Leaders) och då skulle 648/338 ha ELR: 5. se även A1.23
 8. Svar, ELR: 4 Om 648 squad ELR:ar blir den ersatt med två broken HS. Om en 338 ELR:ar blir den Disrupted. Om en SSR nämner att Underscored Units har en ELR på 4 (eller lägre) så hade en 648 ELR:at till en 447, och 338 blir en broken 237 HS (ej disrupted). Är regeln bra skriven? nej, dessutom ganska onödig/överbearbetad.
 9. Det var en uppföljning av ditt tidigare svar. Men jag måste fundera på hur jag ska formulera frågan.
 10. I scenariot så har britterna 648 squads. I OB så har britterna 4 ELR. A19.132 så står det att det måste vara en SSR om underscored moral ska vara mindre än 5. Men jag hittade QA som säger tvärtom att OB gäller. Vilken ELR har 648 squads i scenariot?
 11. Svårt att svara på frågorna, alltför vagt formulerat, ta gärna ett foto med tydligare frågeställningar.
 12. A19.131 What happens to a squad with underlined morale and a 5 ELR if it rolls an "Original 12" IFT DR while afflicted by Ammunition Shortage? A. It is Replaced by its two unbroken HS. [An92; An95w; An96]
 13. Om Fi enheten inte är i LOS så behåller den concealment om den inte bryter. Men det är inte en KEU. Då måste man korrigera en ffe2 om man inte ser base level, och om den hamnar intill fi enheten så blir det en extra chit draw, även om den bröt förra player turn. Stämmer det?
 14. Vad händer med en squad som har underscored morale med ammo shortage, när den skjuter och slår tolv? Bryter den då?
 15. Day 12, 28 October, IDLE DAY, Clear, Dry, Hvy Wind. German reinforcements: Pionier 1:Coy, Heavy Weapon 3:Pltn (both Reserve). Russian reinforcements: Rifle 10:Coy, Rifle 11:Coy, SMG 12:Coy, Hvy Weapon 4:Pltn (all Reserve). Day 13, 29 Oct, Dual Attack, Overcast, Moist, Mild Breeze at start. German reinforcements [ELR: 4] [SAN: 2]: Sturm 7:Coy, OBA: Two Btln MTR 80+mm. German Order of Battle: 24 Ldr, 76.5 Sq-Eq (13 Crews, 8 Assault Engineers, 31.5 Elite, 30.5 1st/2nd Line), 58 SWs (5 HMG, 9 MMG, 23 LMG, 7 ATR, 5 Lt MTR, 3 FT, 6 DC), 6 Guns (2x PaK38, INF 75mm, INF 150 mm, 2x GrW 34). Russian reinforcements [ELR: 3] [SAN: 4]: Rifle 12:Coy (Reserve), SMG Coy 13:Coy (Reserve), Heavy Weapon 5:Pltn, SAN increase, Fortifications (40 FPP). Russian OB: 30 Ldr, 125.5 Sq-Equiv (22 Crews, 9 Assault Engineers, 13.5 Elite, 76 1st Line, 16 Conscripts), 47 SWs (4 HMG, 9 MMG, 14 LMG, 8 ATR. 7 Lt MTR, 5 DC), 6 Guns (AT 45mm, 5x MTR 82mm), T-70 dug-in. AFTERMATH (7 Game Turns): Dual Attack in the Barrikady German Casualties: 10 Ldr, 18 Sq-Eq, 6 SWs, 3 Guns. Russian Casualties: 4 Ldr, 23 Sq-Eq, 11 SWs, 3 Guns. Germ OB, end of 29th Oct [SAN: 2]: 14 Ldr, 58.5 Sq-Eq (10 Crews, 8 Ass Eng, 24.5 Elite, 21 1st/2nd Line), 52 SWs (4 HMG, 8 MMG, 21 LMG, 7 ATR, 4 Lt MTR, 2 FT, 6 DC), 3 Guns (PaK38, INF 75 & 150mm). Russian OB, end of 29th Oct {SAN: 3]: 26 Ldr, 102.5 Sq-Eq (18 Crews, 9 AE, 15.5 Elite, 56 1st Line, 13 Con), 36 SWs (2 HMG, 6 MMG, 10 LMG, 8 ATR, 5 Lt MTR, 5 DC), 3 Guns (3x MTR 82mm), AFV T-70. TOTAL LOSSES 17-29 October (6+7+6+6+0+7+8+7+6+6+7+0+7= 73Turns) German Casualties: 50 Ldr, 190 Sq-Eq, 63 SWs, 10 Guns, 9 AFVs (one Recalled). Russian Casualties: 35 Ldr, 289.5 Sq-Eq, 70 SWs, 17 Guns, 2 AFVs.
 16. Earlier
 17. Day 11, 27 Oct, Germ Assault, Clear & Gusty, Wet, no wind at start. German reinforcements [ELR: 4] [SAN: 2]: Rifle 11:Coy, Rifle 12:Coy. German Order of Battle: 17 Ldr, 73 Squad-Equivalents (12 Crews, 24.5 Elite, 42.5 1st/2nd Line), 47 Support Weapons (3 HMG, 7 MMG, 20 LMG, 8 ATR, 7 Lt MTR, 2 DC), 2 AFVs (2x StuG IIIG), 5 Guns (2x PaK38, INF 75mm, INF 150mm, GrW 34). Russian reinforcements [ELR: 3] [SAN: 3]: Gds SMG 2:Coy, SMG Coy 11:Coy (both Reserve), OBA: Lt Arty 70+mm, Med Arty 120+mm with Pre-Reg Hex. Fortifications (40 FPP). Russian OB: 27 Ldr, 96 Sq-Eq (12 Crews, 9 AE, 16.5 Elite, 41 1st Line, 23.5 Conscrip), T-70 dug-in, 31 SWs (HMG, 3 MMG, 11 LMG, 5 ATR. 4 Lt MTR, 2 FT, 5 DC), 2 Guns (AT 45mm, MTR 82mm). AFTERMATH (7 Game Turns): German assaults into the Red Barrikady German Casualties: 4 Ldr, 19.5 Sq-Eq, 6 SWs, 1 Gun, 2 AFVs (Recalled). Russian Casualties: 6 Ldr, 30.5 Sq-Eq, 7 SWs. German OB, end of 27th Oct [SAN: 2]: 13 Ldr, 53.5 Sq-Eq (7 Crews, 19.5 Elite, 30.5 1st/2nd Line), 41 SWs (3 HMG, 6 MMG, 19 LMG, 7 ATR, 5 Lt MTR, 1 DC), 4 Guns (2x PaK38, INF 75 & 150mm). Russian OB, end of 27th Oct {SAN: 3]: 21 Ldr, 65.5 Sq-Eq (10 Crews, 9 AE, 13.5 Elite, 22 1st Line, 16 Conscripts), 24 SWs (2 MMG, 8 LMG, 5 ATR. 4 Lt MTR, 5 DC), 2 Guns (AT 45mm, MTR 82mm), T-70 dug-in, TOTAL LOSSES 17-27 October (6+7+6+6+0+7+8+7+6+6+7= 66Turns) German Casualties: 40 Ldr, 172 Sq-Eq, 57 SWs, 7 Guns, 9 AFVs (one Recalled). Russian Casualties: 31 Ldr, 266.5 Sq-Eq, 59 SWs, 14 Guns, 2 AFVs.
 18. German Infantry Coy attacking the Barrikady, 17-31 October (I1) 12 Rifle Coy (144x 467 sq), Reserve Pool 3 Coy (36x 467). (I2) 9 Sturm Coy (108x 548 sq), Reserve Pool 1 Coy (12× 548). (I3) 1 Pionier Coy (8x 838 sq), Reserve Pool 6 Coy (48x 838). - Attacked with 260 squads in Oct. German Reserve pool 96 squads (36x 467, 12× 548, 48x 838). Russian Infantry Coy defenders of the Barrikady, 17-31 October (I1) 3 Gds Rifle Coy (36x 458 sq), Reserve Pool 3 Coy (36x 458 sq). (I2) 3 Gds SMG Coy (27x 628 sq), Reserve Pool 5 Coy (45x 628 sq). (I3) 14 Rifle Coy (168x 447 sq), Reserve Pool 2 Coy (24x 447 sq), (I4) 12 SMG Coy (108x 527 sq), Reserve Pool 1 Coy (9x 527). (I5) 4 Militia Coy (60x 426 sq), Reserve Pool -- no Coy remains. (I6) 2 Engineer Coy (18x 628 AE), Reserve Pool 2 Coy (18x 628 AE). Ad-hoc Coy: 1x 628, 2x 458, 3x 447, 4x 426 squads, still not entered. - Defended with 417 squads in Oct. Russian Reserve pool 142 squads (38x 458, 46× 628, 18x 628 AE, 27x 447, 9x 527, 4x 426).
 19. Hmm, ja det verkar så. Vet inte vad som hänt där, men det får nog tyvärr vara borta för evigt. Edit: Jag kollade Janusz alla inlägg från 2011, och jag hittade inget om concealment heller. Mycket märkligt.
 20. Det verkar saknas ngra svar i den här tråden i taktiksnack om concealementmarker från 2011. Hur vara smart med "?"?
 21. Från Intro... Concentrate on what the rules do allow; not on what they don’t specifically prohibit. For example, if a rule states that a MMC can perform a particular action, then only that unit type can perform it—don’t think that several SMC can do it simply because the rules don’t list that type as being unable to do it. Play by what the rules specifically allow or disallow, not by what they don’t specifically prohibit. For example, rule C13.8 prohibits bazooka fire at a target two or more levels higher in an adjacent hex. The rules say nothing about firing a bazooka at a lower elevation target or at a target two or more levels higher in a non-adjacent hex; therefore such fire is allowed.
 22. Concentate on what the rules allow. Fundera alltså inte på att hitta allt som inte är tillåtet.
 23. Toppen! Tack för snabbt svar. Vad är COWTRA?
 24. 1. Man kan inte hoppa av vagn i advance phase (COWTRA). 2. Om man hoppar av en vagn i "by pass" (när det är tillåtet) hamnar enheten i hexen som är "by-passad". (Som i och för sig inte är en hex bort) 3. Förstår inte frågan. 4. Ja
 25. Scenario J212 Shoulder to Shoulder. Stug med rider binder upp en amerikans mmc i melee vid bb15. Visst borde riders kunna unload i adv. Phase. Hittar inget som säger nej. Däremot inget som säger exakt hur. 1) Hamnar mmc då under AFV, eller en ruta bort? 2) Är AFV i bypass blir det definitivt en ruta bort. Till rutan som är bypassad. 3) Är det möjligt att avancera in i melee som AFV med rider redan är inblandad i, eller är MMC tvungna att utföra den melee som rider? Gissar att rider inte kan avancera, utan utför melee som rider enligt A11.15; Units locked in melee may not conduct any other activity other than CC or withdrawal from melee. EDIT: När jag ändå frågar. 4) blir pinnade enheter i melee av med pin i slutet av omgången? Gissningsvis ja, men det känns fel.
 26. Day 15, 31 Oct — Dual Attack, Clear, Moderate, No Wind at start. German Reinforcements: Rifle 12:Coy, Stuka early, PaK38 & PaK40 Batteries. Total German OB ELR: 3, SAN: 3 24 Leaders, 10 Guns (INF 150mm, INF 75, 2x GrW 34, 3x PaK38, 3x PaK40), 1 Pz IIIH. 77.5 Sq-Eq (13 Crews, 0.5 AE, 21.5 Elite, 47.5 1st/2nd Line, 1.5 Conscripts). 40 SWs (2 HMG, 10 MMG, 16 LMG, 7 ATR, 3 Lt MTR, 2 DC). Russian Reinforcements: Gds Rifle 3:Coy, Rifle 14:Coy (Reserve), SAN increase, OBA: Med Artillery 120+mm with a Pre-Reg Hex. Total Russian OB ELR: 3, SAN: 3 18 Leaders, 1 Gun (AT 45mm), 3 AFVs (3x T-70 Dug-In), 79 Sq-Eq (1 Crew, 1.5 AE, 24.5 Elite, 46 1st Line, 6.5 Conscripts), 36 SWs (4 MMG, 14 LMG, 8 ATR, 8 Lt MTR, 2 DC). AFTERMATH (6 Game Turns): The German Casualties: 7 Ldr, 21 Sq-eq, 7 SWs, 3 Guns. Russian Casualties: 5 Ldr, 27 Sq-eq, 11 SWs, 2 AFVs. German OB, end of 31 Oct (SAN: 2) 17 Leaders, 7 Guns (INF 150mm, INF 75, GrW 34, PaK 40, 3x PaK 38), 1 AFVs (Pz IIIH). 56.5 Sq-Eq (10 Crews, 0.5 AE, 18.5 Elite, 31 1st/2nd Line, 1.5 Conscripts). 26 SWs (2 HMG, 10 MMG, 13 LMG, 1 Lt MTR) Deleted 7 ATR - LHR "SW Elimination". Russian OB, end of 31 Oct (SAN: 2) 13 Leaders, 1 Gun (AT 45mm), 1 AFV (T-70 Dug-In). 52 Sq-Eq (1 Crew, 16.5 Elite, 33 1st Line, 2 Conscripts), 22 SWs (2 MMG, 11 LMG, 3 ATR, 6 Lt MTR) Deleted 3 ATR - LHR "SW Elimination". TOTAL LOSSES 17-31 October (5+7+6+7+0+6+8+6+6+5+6+0+7+7+6= 82 Turns) German Casualties: 59 Ldr, 221 Sq-Eq, 93 SWs, 16 Guns, 12 AFVs (one Recall). Russian Casualties: 51 Ldr, 376 Sq-Eq, 99 SWs, 13 Guns, 17 AFVs.
 27. ...finns nu på MMPs hemsida. https://mmpgamers.com/support/asl/ASL_HASL_Errata_Feb_2024.pdf
 1. Load more activity
×
×
 • Create New...