Jump to content

All Activity

This stream auto-updates

 1. Yesterday
 2. Ja, det stämmer så vitt jag kan se. Du måste deklarera Assault Move innan du börjar spendera poäng, och du kan således inte gå in den rök du sen har placerat (om du inte har en ledare med dig då).
 3. Angående movement-relaterade göromål Sök, rök, DC etc….. 1. Du deklarerar att du går in i en hex 2. Du spenderar nödvändiga MF för det. 3. Fi kan skjuta defensive first fire mot enheten som gick in i hexen. (Samt att du drabbas av ev. RFP) (och därmed hindra dina förehavanden genom pin eller break) 4. Du deklarerar att du ämnar försöka placera WP, smoke, söka, leta vapen 5. Du spenderar nödvändiga MF för det. (nu kan inte motståndaren hindra din handling, undantaget DC vilken kan hindras även i steg 7) 6. Du slår en tärning för att se om du lyckas lägga WP, smoke , söka , leta vapen 7. Nu får din motståndare skjuta defensive first fire och/ eller final defensive fire, (samt att du drabbas av ev. RFP) för de MF du spenderar på att lägga WP, smoke, leta vapen , söka, men kan alltså inte hindra handlingen. (undantaget DC vilken kan stoppas) (sökning kan inte göras med Assault-Move) Stämmer detta ... ?? jag tror jag har skickat in detta innan men kan inte hitta det längre .... Men jag har en ny fråga ,..... om du ämnar gå in i en hex o exemplevis kasta rök o du VET att du inte kan assault-mova eftersom det kommer att kosta dig alla dina MF, EX, du går in i en skog en hex o fienden skjuter på dig med +1 i TEM, därefter deklarerar du att du ämnar kasta rök i en adjacent hex 2 MF då är det ju plötsligt inte assalut move...... Eller måste jag säga, att det inte är assault move, då jag vet att jag kommer att bränna alla mina MF då jag äntrar skogen ...?
 4. Last week
 5. Kul kampanj! Vad för trupper bestod Human Wave:arna av? Mestadels elit eller Conscripts?
 6. 29th Oct, Sunday—German Assault, Overcast, Wet, no wind at start. German Reinforcements: Pz IIIL pltn (On-Map), OBA: Two Btln MTR 80+mm, one with two Pre-Reg Hexes and the other with one Pre-Reg Hex, Sniper Increase. Total German OB, ELR: 4, SAN: 3 8 Ldr, 1 Gun (GrW34), AFVs: 3 Pz IIIL. 28.5 Sq-Eq (1 Crew, 22 Elite, 6.5 1st/2nd Line), 21 SWs (2 HMG, 4 MMG, 9 LMG, 1 ATR, 2 Lt MTR, 3 DC). Russian Reinforcements: T-34 M41 Pltn (Dug-In), INF Gun Battery, Fortifications 40 FPP. OBA: Two 120+mm, each with a Pre-reg Hex, and both with Offb´d Observers. Total Russian OB, ELR: 3, SAN: 3 10 Leaders, 5 Guns (AT 45mm, MTR 82mm, 3x INF 76mm), 6 AFVs (3x Dug-In T-70, 3x Dug-In T-34 M41). 23 Sq-Eq (10 Crews, 5 Assault Engineers, 3 Elite, 7 1st Line, 3 Conscripts), 9 SWs (2 HMG, 1 MMG, 1 ATR, 1 FT, 4 DC). AFTERMATH (-- Game Turns): The CG is over, the last day of the CG the Germans feel pressured to order a frontal assault without regards to losses, it is doomed to fail, only bloody luck can help, but it will not reveal itself, the Germans call for a ceasefire and retreat from the front line.
 7. Day 15 — 31 Oct, Russian Assault, Overcast, Moist, Mild Breeze. German Reinforcements: Rifle 10:Coy, Hvy Wpn 2:Pltn, OBA: Btln MTR 80+mm. Total German OB ELR: 3, SAN: 3, 16 Leaders, 6 Guns (PaK 38, 2x PaK 40, INF 75, 2x GrW 34), 1 AFV (Pz IIIH), 53 Sq-Eq (10 Crews, 1 AE, 16 Elite, 31 1st/2nd Line), 38 SWs (2 HMG, 12 MMG, 14 LMG, 5 ATR, 4 Lt MTR, 1 DC). Russian Reinforcements: Assault Engineers 2:Coy, OBA: Katyusha Rocket 2000+mm with Pre-Reg Hex. Total Russian OB ELR: 3, SAN: 2, 24 Ldr, 4 Guns (3x ART 76L, MTR 82mm), 4 AFVs (T-60 M42 Dug-In, 2x T-70, OT-34). 74 Sq-Eq (12 Crews, 9 Assault Eng, 11 Elite, 39.5 1st Line, 8.5 Conscripts), 30 SWs (1 HMG, 6 MMG, 9 LMG, 5 ATR, 2 Lt MTR, 2 FT, 5 DC). AFTERMATH (-- Game Turns): The CG is over, one Human Wave after another crushed the German lines and they were forced to retreat, it resulted in the re-capturing of several factories.
 8. Day 14 — 30 Oct, German Assault, Overcast, Moist, Mild Breeze. German Reinforcements: Rifle 9:Coy, Pak 40 Battery, OBA: Nebelwerfer Rocket 150+mm with Pre-Reg Hex. Total German OB ELR: 3, SAN: 3, 17 Leaders, 6 Guns (2x PaK 38, 3x PaK 40, INF 75), 1 AFV (Pz IIIH), 52 Sq-Eq (7 Crews, 2.5 AE, 19 Elite, 27 1st/2nd Line), 39 SWs (9 MMG, 16 LMG, 5 ATR, 3 Lt MTR, 1 FT, 5 DC). Russian Reinforcements: Gds SMG 3:Coy (On-Map), SMG 13:Coy (last, Reserve), OBA: Two Lt Arty 70+mm each with an Offb´d Observer, Fortifications: 40 FPP (HIP & Set DC). Ad Hoc HQ Coy with an AFV Pltn. Total Russian OB ELR: 3, SAN: 2, 28 Ldr, 4 Guns (3x ART 76L, MTR 82mm), 4 AFVs (T-60 M42 Dug-In, 2x T-70, OT-34). 82.5 Sq-Eq (13 Crews, 17 Elite, 51 1st Line, 8 Conscripts), 25 SWs (1 HMG, 6 MMG, 8 LMG, 5 ATR, 3 Lt MTR, 2 DC). AFTERMATH (5 Game Turns): German Casualties: 4 Ldr, 14 Sq-eq, 10 SWs, 2 Guns. Russian Casualties: 5 Ldr, 17.5 Sq-eq, 3 SWs. German OB, end of 30 Oct (SAN: 3), 13 Leaders, 4 Guns (PaK 38, 2x PaK 40, INF 75), 1 AFV (Pz IIIH), 38 Sq-Eq (4 Crews, 1 AE, 16 Elite, 19 1st/2nd Line), 29 SWs (9 MMG, 12 LMG, 4 ATR, 3 Lt MTR, 1 DC). Russian OB, end of 30 Oct (SAN: 2), 23 Ldr, 4 Guns (3x ART 76L, MTR 82mm), 4 AFVs (T-60 M42 Dug-In, 2x T-70, OT-34). 65 Sq-Eq (12 Crews, 11 Elite, 39.5 1st Line, 8.5 Conscripts), 22 SWs (1 HMG, 6 MMG, 7 LMG, 5 ATR, 2 Lt MTR, 1 DC). TOTAL LOSSES 17-30 October (7+6+6+0+7+7+8+7+7+7+0+6+7+5= 80Turns) German Casualties: 45 Ldr, 167.5 Sq-Eq, 66 SWs, 11 Guns, 17 AFVs (four Recalled). Russian Casualties: 47 Ldr, 313.5 Sq-Eq, 69 SWs, 11 Guns, 17 AFVs.
 9. Earlier
 10. 28th Oct, Saturday—German Assault, Overcast, Moderate, no wind at start. German Reinforcements: Sturm Coy (enter), OBA: Two Btln MTR 80+mm, each with a Pre-Reg Hex, Sniper Increase. Total German OB, ELR: 4, SAN: 3 16 Ldr, 2 Guns (GrW34), 2 AFVs (Pz IIIH, StuG IIIB), 51.5 Sq-Eq (4 Crews, 2 AE, 37 Elite, 10.5 1st/2nd Line), 31 SWs (2 HMG, 5 MMG, 13 LMG, 1 ATR, 2 Lt MTR, 1 FT, 7 DC). Russian Reinforcements: Two SMG Coy (one On-map, one Reserve), Fortifications 80 FPP. OBA: Btln MTR 80+mm, Pre-reg Hex, Lt Arty 70+mm, both with Offb´d Observers. Total Russian OB, ELR: 3, SAN: 3 17 Leaders, 4 Guns (2x AT 45mm, 2x MTR 82mm), 3 AFVs (3x Dug-In T-70). 61.5 Sq-Eq (13 Crews, 6.5 Assault Engineers, 7 Elite, 33.5 1st Line, 8 Conscripts), 16 SWs (2 HMG, 2 MMG, 3 LMG, 2 ATR, 2 Lt MTR, 1 FT, 4DC). AFTERMATH (7 Game Turns): German Casualties: 8 Ldr, 23 Sq-eq, 10 SWs, 1 Gun, 2 AFVs. Russian Casualties: 7 Ldr, 40 Sq-eq, 7 SWs, 2 Guns. German OB, after German Assault 28th Oct (SAN: 2) 8 Ldr, 1 Gun (GrW34) 28.5 Sq-Eq (1 Crew, 22 Elite, 6.5 1st/2nd Line), 21 SWs (2 HMG, 4 MMG, 9 LMG, 1 ATR, 2 Lt MTR, 3 DC). Russian OB, after German Assault, 28th Oct (SAN: 3) 10 Leaders, 2 Guns (AT 45mm, MTR 82mm), 3 AFVs (3x Dug-In T-70). 21.5 Sq-Eq (7 Crews, 5 Assault Engineers, 3 Elite, 7 1st Line, 3 Conscripts), 9 SWs (2 HMG, 1 MMG, 1 ATR, 1 FT, 4DC).
 11. 26th October, IDLE DAY, Clear, Moist. 27th Oct, Sunday—German Assault, Clear, Dry, no wind at start. Germ Reinforcements idle day: Sturm Coy (R), Croatian Coy (R), Pz IIIH Pltn. German Reinforcements: Sturm Coy (enter), HW Pltn (on-map), STUKA. Total German OB, ELR: 4, SAN: 2 19 Ldr, 2 Guns (GrW34), 6 AFVs (3 Pz IIIH, 2 StuG IIIB, 1 StuG IIIG), 65.5 Sq-Eq (6 Crews, 6 AE, 37 Elite, 19.5 1st/2nd Line), 43 SWs (2 HMG, 4 MMG, 16 LMG, 2 ATR, 4 Lt MTR, 3 FT, 12 DC). Russ Reinforcements idle day: Engineer Coy (R), Heavy Weapon Pltn (R). Russian Reinforcements: SMG Coy, Militia Coy (both On-map), Dug-In T-70pltn, OBA: Btln MTR 80+mm, Pre-reg Hex, with Offb´d Observers, Med Arty 120+mm, Pre-Reg Hex, with Offb´d Observer. Fortifications 40 FPP. Total Russian OB, ELR: 3, SAN: 3 17 Leaders, 5 Guns (2x AT 45mm, 3x MTR 82mm), 3 AFVs (3x Dug-In T-70). 65.5 Sq-Eq (19 Crews, 9 Assault Engineers, 5 Elite, 23 1st Line, 19 Conscripts), 25 SWs (3 HMG, 5 MMG, 6 LMG, 2 ATR, 3 Lt MTR, 2 FT, 4DC). AFTERMATH (6 Game Turns): German Casualties: 6 Ldr, 26 Sq-eq, 17 SWs, 4 AFVs. Russian Casualties: 3 Ldr, 22 Sq-eq, 9 SWs, 1 Gun. German OB, after German Assault 27th Oct (SAN: 2) 13 Ldr, 2 Guns (GrW34), 2 AFVs (Pz IIIH, StuG IIIB), 39.5 Sq-Eq (4 Crews, 2 AE, 25 Elite, 10.5 1st/2nd Line), 26 SWs (2 HMG, 4 MMG, 11 LMG, 1 ATR, 2 Lt MTR, 1 FT, 5 DC). Russian OB, after German Assault, 27th Oct (SAN: 3) 14 Leaders, 4 Guns (2x AT 45mm, 2x MTR 82mm), 3 AFVs (3x Dug-In T-70). 43.5 Sq-Eq (13 Crews, 6.5 Assault Engineers, 7 Elite, 15.5 1st Line, 8 Conscripts), 16 SWs (2 HMG, 2 MMG, 3 LMG, 2 ATR, 2 Lt MTR, 1 FT, 4DC).
 12. Jag förstod nästan det när jag lyssnade och tittade på första avsnittet. Han är bra på att prata på. Väldigt underhållande på sitt sätt. Jag fick mer associationer till den komiska sydstats-Sheriffen i Bondfilmen Live and Let Die. 😁 Det tog ett tag innan jag förstod vad han höll på med samtidigt som han pratade i första avsnittet. Jag tror det var tuggtobak eller liknande han hade i munnen. Och även om det kan dröja så var det intressant att höra om alla olika projekt som på något sätt är på gång. Bl.a. med ASLRB.
 13. Kan säga det att när Curt säger att någon ASL produkt är "in the final stage" , "almost done", eller liknande...skall man ta det med en nypa salt....
 14. För de som inte redan känner till det så har MMP börjat med Roundtable discussion på Discord. Det är Curt Schilling från MMP som berättar bl.a vad som är på gång från MMP samt en del annat om olika tankar de har på MMP. Det andra avsnittet var nu i helgen. Där pratades det bl.a. en del om Routing. I första avsnittet som var för några veckor sedan var det väldigt mycket om kommande ASL produkter. Neal Ulen har lagt ut avsnitten på Youtube och sin egna site. https://asl-players.net/ https://asl-players.net/mmp-roundtable-discussion-2/
 15. Härlig kampanj, mycket ge och ta! Saknar Aftermath-texterna, men förstår att det inte finns tid till allt.
 16. Day 13 — 29 Oct, German Assault, Overcast, Moderate, Mild Breeze. German Reinforcements: Sturm 6:Coy, OBA: Med Artillery 100+mm. Total German OB ELR: 3, SAN: 3, 18 Leaders, 3 Guns (INF 75, 2x PaK 38), 3 AFVs (Pz IVF2, 2x Pz IIIH) 60.5 Sq-Eq (6 Crews, 6 AE, 28 Elite, 22 1st/2nd Line, 1.5 Conscripts), 41 SWs (9 MMG, 15 LMG, 5 ATR, 3 Lt MTR, 1 FT, 8 DC). Russian Reinforcements: Rifle 10:Coy, SMG 12:Coy (both Reserve), Heavy Weapon 3:Pltn, Fortifications: 40 FPP (HIP & Set DC). Total Russian OB ELR: 3, SAN: 3, 25 Ldr, 5 Guns (3x ART 76L, 2x MTR 82mm), 3 AFVs (Dug-In: T-60 M42, 2x T-70). 93 Sq-Eq (13 Crews, 1 AE, 10 Elite, 69.5 1st Line, 6 Conscripts), 32 SWs (3 HMG, 8 MMG, 8 LMG, 6 ATR, 4 Lt MTR, 3 DC). AFTERMATH (7 Game Turns): German Casualties: 4 Ldr, 22 Sq-eq, 7 SWs, 2 AFVs (one Recalled). Russian Casualties: 6 Ldr, 38.5 Sq-eq, 10 SWs, 1 Gun, 2 AFVs. German OB, end of 29 Oct (SAN: 3), 14 Leaders, 3 Guns (INF 75, 2x PaK 38), 1 AFV (Pz IIIH), 38.5 Sq-Eq (4 Crews, 2.5 AE, 19 Elite, 151st/2nd Line), 34 SWs (8 MMG, 14 LMG, 4 ATR, 2 Lt MTR, 1 FT, 5 DC). Russian OB, end of 29 Oct (SAN: 2), 19 Ldr, 4 Guns (3x ART 76L, MTR 82mm), 1 AFV (T-60 M42 Dug-In). 54.5 Sq-Eq (13 Crews, 5 Elite, 39 1st Line, 4 Conscripts), 22 SWs (1 HMG, 6 MMG, 6 LMG, 5 ATR, 3 Lt MTR, 1 DC). TOTAL LOSSES 17-29 October (7+6+6+0+7+7+8+7+7+7+0+6+7= 75Turns) German Casualties: 41 Ldr, 153.5 Sq-Eq, 56 SWs, 9 Guns, 17 AFVs (four Recalled). Russian Casualties: 42 Ldr, 296 Sq-Eq, 66 SWs, 11 Guns, 17 AFVs.
 17. Day 18, 3rd Nov, Idle Day, Clear, Wet. German Reinforcements during idle day: Sturm 10:Coy (last Coy) & Heavy Weapon 4:Pltn (both in Reserve). Russian Reinforcements during idle day: Assault Engineers 3:Coy (Reserve), Secretly designate a Fortified-Fanatic-Building-Nest. Day 19, 4th Nov — German Assault, Overcast, Wet, Hvy Wind at start. German Reinforcements: Rifle 13:Coy & Hvy Wpn 5:Pltn (last), PaK 40 Battery. Total German OB ELR: 3, SAN: 3 15 Leaders, 10 Guns (4x PaK 40, 2x PaK 38, 4x GrW 34). 55.5 Sq-Eq (19 Crews, 1.5 AE, 20 Elite, 22 1st/2nd Line, 2.5 Conscripts). 29 SWs (4 HMG, 10 MMG, 9 LMG, 1 ATR, 1 Lt MTR, 1 FT, 3 DC). Russian Reinforcements: Gds SMG 5:Coy, T-70 Pltn, T-34 M43 Pltn, KV-1 M42 Pltn. Total Russian OB ELR: 2, SAN: 2 15 Leaders, 5 Guns (3x AT 45mm, 2x MTR 82mm), 8 AFVs (3x T-70, 3x T-34, 2x KV-1), 48 Sq-Eq (8 Crews, 9 Assault Engineers, 15 Elite, 14 1st Line, 6 Conscripts), 26 SWs (3 HMG, 4 MMG, 7 LMG, 3 ATR, 2 Lt MTR, 2 FT, 5 DC). AFTERMATH (6 Game Turns): German Casualties: 0 Ldr, 9.5 Sq-eq, 3 SWs, 6 Guns. Russian Casualties: 5 Ldr, 19.5 Sq-eq, 15 SWs, 3 Guns, 4 AFVs. German OB, end of 4th Nov (SAN: 2) 15 Leaders, 4 Guns (PaK 40, 2x PaK 38, GrW 34). 46 Sq-Eq (14 Crews, 1 AE, 17 Elite, 21 1st/2nd Line). 26 SWs (4 HMG, 8 MMG, 8 LMG, 1 ATR, 1 Lt MTR, 1 FT, 3 DC). Russian OB, end of 2nd Nov (SAN: 2) 10 Leaders, 2 Guns (2x AT 45mm), 4 AFVs (2x T-70, 2x KV-1 M42), 28.5 Sq-Eq (3 Crews, 5.5 Assault Engineers, 7 Elite, 6.5 1st Line, 8 Conscripts), 11 SWs (1 MMG, 2 LMG, 1 ATR, 2 FT, 5 DC). TOTAL LOSSES 17 Oct - 4 Nov (5+7+6+7+0+6+8+6+6+5+6+0+7+7+6+6+6+0+6= 100 Turns) German Casualties: 68 Ldr, 271 Sq-Eq, 119 SWs, 26 Guns, 13 AFVs (one Recall). Russian Casualties: 64 Ldr, 426.5 Sq-Eq, 133 SWs, 20 Guns, 22 AFVs.
 18. Tack för ett klargörande svar. I CCT så finns bara en modifier, ambush. Märkligt att det inte står något om streetfighting🤔
 19. Lite förvirrande med två olika typer av ambush. Finns också följande Q&A: A11.41 & A11.8 May Infantry using Street Fighting CC withdraw? A. Only if they actually Ambush (A11.4) the vehicle in the CCPh. (Although they qualify for all the other benefits of Ambush, unless they actually Ambush the enemy, Infantry Street Fighting in a road hex must return to the building hex from where they came and Infantry Street Fighting a vehicle in Bypass remain in the Bypassed obstacle. Likewise, no Ambush benefit accrues to Street Fighting Infantry who are Ambushed.) [An97; Mw] Så man slår en vanlig ambush först, det attackerande infanteriet kan ju under vissa förutsättningar bli ambushed av AFV:n. Villkoren är ju inte heller helt lika i CCPh om man får en "vanlig" ambush eller street fighting varianten. /Morgan
 20. Jag antog att street fighting ambush är en ambush. Dvs det behövs ingen vanlig ambush die rolls eftersom man redan har en ambush. Det är lite konstigt att reglerna säger street fighting ambush🤔
 21. Hej Fredrik Tror att följande ur Journal 4 benar ut skillnaden: ASL Journal 4, page 5. Remember that regular Ambush and the Street Fighting Ambush DRM for CC are not the same. Street Fighting can occur in the CCPh or your opponent’s MPh and is not dependent on the dice, while Ambush only occurs in the CCPh and requires a dr. Even when you qualify for Street Fighting in CCPh, you may have to roll for regular Ambush—although you will only get one -1 Ambush DRM in CC. Finally, Ambush allows Withdrawal; Street Fighting does not, although you can usually return to your starting building location (NA if Street Fighting a vehicle in bypass of your Location) MVH Morgan
 22. Jag klarar en paatc och avancerar in i ett hus där det finns en afv i bypass in motion. Vi diskuterade skillnaden mellan street fighting och vanlig ambush. Vid en vanlig ambush så gör man alla attacker innan afv svarar. Motspelaren hävdar att streetfighting ambush är annorlunda. Stämmer det? Vi slog för vanlig ambush istället och jag förstörde afv.
 23. Det kommer faktura via PayPal inom kort. Har varit lite problem, och förrgår fick jag urinvägsinfektion dessutom.
 24. Bjudröka. Kommer bekräftelse om man har fått plats eller inte, har ej fått betalningsinfo. 60 personer är maxantalet, är listan fylld? Vill köpa billiga flygbiljetter som passar in bra tidsmässigt, men vill avvakta tills mer info delgetts. www.arnhemasl.com
 25. Aha. C6.8 Regeln för CASE Q. Den borde jag kollat. Det förklarar ju den QA jag sett. Men ändå. En EXC i den regeln som gäller för den DRM. Det gör ju att man teoretiskt måste kolla upp varje olika CASE med DRM för att se vad som gäller. Skulle ju kunna vara andra undantag. ASL reglerna är verkligen fantastiska 🙂 Då tolkar jag det som att man, för WP med BAZ, använder alla DRM som är markerade med L (för LATW) i tabellerna C5 och C6 förutom just Case Q TEM där det tydligt står att den inte gäller.
 26. C6.8. EXC mitt i reglen.
 27. TEN RAACO BOXES: 112x A75 (3 empty), 46x A78, 3x deep inserts. 1. Information Counters (Line of Thread, Dice, Overlays), 7x A75, 7x A78, 2x small deep inserts & 1x large deep insert. 2. Germany 13x A75, 3x A78. 3. Russia 11x A75 & 3x A78 & Partisans 1x A75 & 1x A78. 4. United States of America 13x A75 & 3x A78. 5. Japan 4x A75 & 3x A78 & China 3x A75 & 1x A78 & Boat-info-counters, Tetrahedrons, Rice Paddies, Pillbox, Caves etc 3x A75. 2x A75 empty. 6. British Empire 8x A75 & 3x A78. & Allied Minors 3x A75 & 2x A78. 7. France 4x A75 & 2x A78, Free French 2x A75 & 2x A78. Vichy French 1x A75 & 1x A78, Dinant CG 4x A75. 8. Black Waffen-SS 9x A75 & 3x A78, Pz Div Lehr, Pz Div 13, Pz Div Feldherrnhalle, etc 4x A75. 9. Hungary 4x A75 & 4x A78, Finland 4x A75 & 2x A78, Sweden 1x A78, 1x A75 empty. 10. Italy/Eritrean 5x A75 & 1x A78, Axis Minors 5x A75 & 3x A78, Soldier of Negus 1x A75 & 1x A78.
 28. Italy, Axis Minors, Soldier of Negus, Raaco Box 11x A75 & 5x A78.
 1. Load more activity
×
×
 • Create New...