Jump to content

M Söderberg

Members
 • Posts

  68
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  10

Everything posted by M Söderberg

 1. Måste vara en "small target" Detta gäller för Building. B23.423 GUNS A non-vehicular weapon on a 5 / 8 " counter may be set up or pushed into a building/rubble only if it is either a small target (C2.271) or an AT/INF Gun that is not a large target. Jag hittar inget i reglerna för Factory B23.74 som ändrar ovanstående.
 2. M Söderberg

  DM

  Jag tror det är så här. A10.62 "A broken unit is also automatically under DM whenever a Known armed enemy unit is ADJACENT to it" Det räcker alltså inte att visa att man har en riktig unit under "?". Den måste vara Known. Dvs inte under "?".
 3. Detta händer på MPh. "If the ATTACKER is concealed, the DEFENDER can (before he reveals any unit) force him to momentarily reveal a non-Dummy unit in that stack; if the ATTACKER cannot, his Dummy stack is removed."
 4. Gällande Advance knallande. Då är det väl som carlsson påpekade A11.19. Där står "Even though concealed, a unit in CC must reveal its Strength Factor prior to both sides’ declaration of CC attacks in that Location. Dummy units are automatically removed prior to attack designation in CC because they cannot reveal a Strength Factor." Det tolkar jag som att båda Dummystackarna försvinner. Möjligen lite smartare alltså att avancera in med en Dummystack för att avslöja en försvarares Dummystack.
 5. "kommer knallande" tolkar jag som Movement. Då gäller väl A12.15 "DEFENDER must immediately reveal at least one concealed unit in that Location and thereby force the moving unit back" "If the ATTACKER is concealed, the DEFENDER can (before he reveals any unit) force him to momentarily reveal a non-Dummy unit in that stack; if the ATTACKER cannot, his Dummy stack is removed." "If the DEFENDER is unable to reveal a non-Dummy unit in that Location because there are none, all of his “?” in the Location are removed" Jag tolkar det som att det inte är smart att gå med en Dummystack in på fiendens "?". För du blir av med din Dummystack innan du kan avslöja var som finns under "?"
 6. Ja. Jag tolkar A12.34 som att du behåller "?" om du inte slår 5-6 med colored dr oavsett om du står i Concealment Terrain eller inte, om Fi är inom 16 hexes och LOS. Nej. Jag kan inte se att Armored Cupola hanteras som Emplaced Gun. D9.5 "An Armored Cupola represents a Dug-In AFV ....... An Armored Cupola is considered the equivalent of an Immobile tank" D9.54 "A Dug-In AFV is HD to all Direct Fire attacks"
 7. Jag tycker nog det är ganska lätt att missa det mesta. Jag tycker reglerna överlag är fantastiskt genomtänkta och finurliga. Men det skulle ju, åtminstone teoretiskt, gå att skriva om dem så det blir lättare att förstå och hitta rätt regler. Jag letade först på regel C1.2 RADIO CONTACT ATTEMPT. Kanske vore naturligt att det stod där.
 8. C1.6 An Observer who uses a radio (including any unsuccessful attempt to make or maintain Contact) may attempt no actions other than OBA direction during that PFPh (and may not move in the following MPh) or DFPh and if not hidden/concealed is marked with a Prep or Final Fire counter, but does not lose any “?” he may have.
 9. M Söderberg

  Terräng

  B21.1 A Water Obstacle is a body of water large enough to stop the normal movement of men and vehicles, which cannot enter without special assis- tance. Any non-stream hex whose center dot is emplaced in a blue back- ground is a Water Obstacle hex. There are four types of Water Obstacles—all of which have very similar characteristics.
 10. Jag kör bil från Stockholm. Finns i plats om någon vill åka med.
 11. Ja. Förstår att det är det som gäller. Så bra då att jag har placerat alla mina Wire på mitt heltäckande minfält som försvarande Britt i ökenscenariot ASL 39 TURNING THE TABLES. 😁
 12. B24.74 Good Order Infantry may enter a Known minefield hex free of minefield attack by placing a partial TB, provided they expend their entire MF allotment to do so, become TI, and attempt to clear the minefield at the end of their CCPh. Jag undrar om det skulle kunna innebära att om en Squad står intill en hex med Wire och Mines kan försöka utföra detta och om man då slår dr max 3 kan placeras under Wire, become TI, och försöka clear minefield at the end of CCPh. Om man slår dr mer än vad som krävs för att komma under Wire så lyckas inte detta och kan då drabbas av minorna?
 13. A8.3 Whenever a unit uses Subsequent First Fire, it must use all MG/IFE in its possession (up to the unit’s normal operation capabilities; 7.35-.353) as Subsequent First Fire or forfeit their use for the remainder of that Player Turn (barring FPF); a squad may not split its usable inherent FP from that of its MG/IFE during Subsequent First Fire unless it opts to not use the remaining FP/SW at all. Så, nej, den kan inte skjuta med LMG efter att ha skjutit Subsequent First Fire utan LMG.
 14. Ok. "does/did" så står det. Och det har förstås en betydelse. Inte lätt detta. Verkar som detta löser mitt dilemma med att "inte se skogen för alla träd" fast på ett annat sätt än jag tänkte.
 15. Ja, när jag nu läser reglerna så ser jag att det är en rimlig tolkning att FFE:C tas bort och därmed är det +5 Hindrance igen vilket löser problemet när en ny FFE ska placeras. Men…. Jag läser C1.334 och C1.335 och inser att det ändå kan bli knepigt med FFE Hindrance redan när FFE:2 ska smälla av och sedan bytas till FFE:C. Då måste Observer ha LOS till "Base-Level" eller till "Blast Height and any non-Aerial Location in/adjacent-to the FFE-Counter's that contain a Known enemy unit". Och i detta exempel skulle Observer inte ha LOS till KEU eftersom FFE Hindrance adderar till de redan +5 så det blir blocked med +6. Jag antar att lösningen är att se till att ha maximalt +4 Hindrance när man placerar en FFE för att kompensera för de extra +1 FFE Hindrance.
 16. En Observer med 100mm OBA har en SR på en Known Enemy Unit inom LOS men med en total Hindrance på +5 pga Grain. Inga problem eftersom LOS inte är blocked. Så han kan enkelt Konvertera den till en FFE utan EXTRA CHIT DRAW. Nu har denna Mission har kommit till FFE:C och Observern lyckas behålla Contact och ny Battery Access. Eftersom Observern fortfarande har +5 hindrance av Grain så blir det knepigt. Nu tillkommer ju +1 Hindrance av själva FFE. Totalt +6 och då ska ju LOS vara Blocked. Han kan alltså inte konvertera denna till en ny FFE pga att han inte ser,varken FFE eller KEU i samma hex pga FFE orsakar Blocked. Det är som att inte se skogen för alla träd. Jag tycker det blir lite konstigt men jag kan inte tolka reglerna på annat sätt än att det är så det är. Är det korrekt?
 17. Jag vill tipsa om denna, relativt, nya sajt. På några få år har Neal Ulen skapat en betydande resurs med en mängd instruktionsfilmer men också filmer med replay och en hel del andra resurser. Framförallt Nybörjare har otroligt mycket att hämta här. Men även vi som spelat lite men som fortsatt jobbar på att lära sig. https://asl-players.net/
 18. Move. Don't Prep. Har jag fått lära mig. Jag jobbar dock på att lära mig det i praktiken.
 19. B23.23 Any building containing a stairwell symbol is considered a 2 1/2 level obstacle to LOS. Så jag menar att de hus du beskriver är 2 level.
 20. Ja, det är likadant för mig med färgerna i appen ReadEra. Jag har experimenterat med lite olika appar och program och sett flera andra appar har liknande problem med eASLRB. Också i andra tabeller. Bl.a. TO HIT. Jag använder normalt inte tabellerna direkt från eASLRB. Jag har gjort mina egna i en separat PDF. Dock genom att kopiera från eASLRB. Men då i ett program på PC. Då har har jag fått färgerna rätt. Jag förstår inte varför färgerna på vissa ställen kan bli helt fel i vissa appar. Men jag vet att PDF-formatet kan vara lite knepigt ibland.
 21. B8.4 Units in a Sewer may not portage more than their IPC.....
 22. Tack. Då ska man alltså spela som det står och inte krångla till det, som jag försökte göra. Det betyder att en ATR är något bättre mot AFV än en 15mm kanon på t.ex. Brittiska Mark VIC. Intressant.
 23. En träff med MG (som ordnance) mot AFV görs ju med C7.31 AP TO KILL TABLE och C7.7 AFV DESTRUCTION TABLE. För MG finns en speciell kolumn i den senare tabellen. Det innebär att DR=TK# blir Stun. Och vid 1>TK# händer inget. Men det finns också en not F vid kolumnen för MG som säger "includes 12.7mm and 15mm and AerialFire". Den har jag tidigare missat. Det verkar ju tydligt då att man använder den kolumnen också för alla 12.7mm och 15mm. Men vilken kolumn används för ATR? Det borde väl egentligen vara samma som för 12.7mm och 15mm? Men det är inte tydligt specificerat. De flesta ATR var ju under 15 mm förutom Finska Lahti och Japans 20mm. Eller är ATR inte inkluderad och använder vanliga vänstra kolumnen för Direct Fire?
 24. M Söderberg

  ambush

  Som jag har lärt mig och som jag tokar reglerna så får du göra "Ambush Withdrawal" efter att båda slagit på varandra, eller om du dödat fienden. Formuleringen "may withdraw from CC automatically after resolving all CC attacks by and against it, but only before Melee occurs." betyder ju det. Det betyder ju också att om du inte dödar fienden så får fienden slå på dig innan du gör "Ambush Withdrawal". Jag ser heller inget som säger att flera units måste göra "Ambush Withdrawal" till samma Hex. Så de borde kunna dela på sig. Gällande om det står HIP i den Hexen så läser jag i A11.21 att om man gör Withdrawal till en hex med Conceled units så dör man. Gissar att det blir samma sak med HIP-units.
×
×
 • Create New...