Jump to content

Leaderboard

Popular Content

Showing content with the highest reputation on 12/03/2023 in all areas

  1. Är han DM? Om ja, då får han routa ut ur huset han står i. Om inget hus eller skog ligger inom 6 MF så får han routa hur han vill (så länge han inte routar mot känd fiende eller adjacent känd fiende). Han blir också interdictad som vanligt, och kan därför välja att Low Crawle:a om du vill. Är han inte DM har han ingen lust att routa. (notera också att han ev ger sig om fienden är adjacent och han inte kan routa utan interdiction)
    1 point
  2. Nu finns det filer igen med errata till officiella scenarion på mmp websida: https://mmpgamers.com/asl-downloads-ezp-3 Plus en fil som beskriver dom "uppdateringar" som gjorts i scenarion som har publicerats om i nya produkter/versioner..
    1 point
×
×
  • Create New...