Jump to content

Leaderboard

Popular Content

Showing content with the highest reputation on 09/18/22 in all areas

  1. Italy, Axis Minors, Soldier of Negus, Raaco Box (11x A75 & 5x A78).
    1 point
  2. Tysken kan bara kalla in 9 coy de nästföljande 9 dagarna (30 Oct - 7 Nov). 8-11 Nov, kan de sista 4 AE coy tas in. 12-15 Nov bör coy vara slut. Ryssen kan kalla in 22 coy till gentemot tyskens 13 ovan. Vi får se om tysken kan slutföra anfallet, återstår att ta kontroll på en stor fabrik, och 8 multi-hex buildings.
    1 point
  3. Håller med om att det borde kunna stå med i tabellen, hade ju kunnat finnas en notis om "Lose HIP but keep Concealment".
    1 point
×
×
  • Create New...