Jump to content

Leaderboard

Popular Content

Showing content with the highest reputation on 10/22/2015 in all areas

  1. Ja, det finns vissa skillnader - främst pga att Concealment inte finns i SK - därav inga krav på "extra" chit draws i SK OBA. Å andra sidan får man ej placera ut en HE FFE i SK om man inte har LOS till en fiende i/adjacent till SR, om jag minns korrekt.
    1 point
  2. Det ser ut som att OBA kom till i Decision at Elst. Hinner inte kolla igenom allt, men det ser bra ut efter en snabbtitt!
    1 point
×
×
  • Create New...