Jump to content

M Söderberg

Members
 • Posts

  76
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  11

Posts posted by M Söderberg

 1. Jag förstod nästan det när jag lyssnade och tittade på första avsnittet. Han är bra på att prata på. Väldigt underhållande på sitt sätt. Jag fick mer associationer till den komiska sydstats-Sheriffen i Bondfilmen Live and Let Die. 😁 Det tog ett tag innan jag förstod vad han höll på med samtidigt som han pratade i första avsnittet. Jag tror det var tuggtobak eller liknande han hade i munnen. Och även om det kan dröja så var det intressant att höra om alla olika projekt som på något sätt är på gång. Bl.a. med ASLRB. 

 2. För de som inte redan känner till det så har MMP börjat med Roundtable discussion på Discord. Det är Curt Schilling från MMP som berättar bl.a vad som är på gång från MMP samt en del annat om olika tankar de har på MMP.

  Det andra avsnittet var nu i helgen. Där pratades det bl.a. en del om Routing. I första avsnittet som var för några veckor sedan var det väldigt mycket om kommande ASL produkter.
  Neal Ulen har lagt ut avsnitten på Youtube och sin egna site. https://asl-players.net/


  https://asl-players.net/mmp-roundtable-discussion-2/

   

  • Thumbs up 2
 3. Aha. C6.8 Regeln för CASE Q. Den borde jag kollat. Det förklarar ju den QA jag sett.  

  Men ändå. En EXC i den regeln som gäller för den DRM. Det gör ju att man teoretiskt måste kolla upp varje olika CASE med DRM för att se vad som gäller. Skulle ju kunna vara andra undantag. ASL reglerna är verkligen fantastiska 🙂

  Då tolkar jag det som att man, för WP med BAZ, använder alla DRM som är markerade med L (för LATW) i tabellerna C5 och C6 förutom just Case Q TEM där det tydligt står att den inte gäller. 

 4. Vad gäller att skjuta WP med BAZ45?

  Några regler som berör detta.
  "C13.1  LATW may never use the Area Target Type"
  "C3.33 The Area Target Type must be used at all times by mortars and whenever ordnance [EXC: LATW] attempts to fire SMOKE"
  "C13.46 The BAZ 45 has the option of firing WP. Normal Ammunition Depletion Number rules (8.9) apply"

  Den ska använda sig egen tabell. Men vilka DRM (case) gäller vid AFV som mål? Target size? J? Den kan ju skjuta i "any friendly fire phase". Även i MPh.
  Kan den skjuta på tom ruta?
  Tydligen gäller inte case Q TEM har vi sett i en QA i An93 och An96. Men jag hittar ingen referens till det i reglerna. För TEM gäller ju normalt med LATW.
  Antingen missar jag någon regel eller så är det någon miss reglerna. Antagligen det första.

 5. 8 hours ago, Jerry said:

   

  men slår man verkligen 2 ggr om man har både squad o AFV …..!??

  Ja. Det gör man. Kanske inte helt tydligt i reglerna. Men i regeln som säger att man inte får attackera samma enhet flera gånger finns en "EXC" som gäller just "CC vs/by a vehicle".

  A11.12  The DEFENDER then resolves all of his attacks—even if 
  those units have been eliminated, Reduced, or captured. Units may attack any 
  unit or combination of units in the same Location [EXC: SMC; 11.14], so long 
  as no unit attacks or is attacked [EXC: Infantry OVR (4.152) or CC vs/by a 
  vehicle] more than once per CCPh.

 6. Jag inser att jag varit lite slarvig och inte läst rubriken att det handlar om Close Combat. Jag läste bara din fråga och svarade utifrån vanlig skjutning.

  I CC är det ju andra regler som gäller.

  Dock fortfarande så att man inte lägger samma fordon med Infanteri, förutom halftrack Passenger.

  A11.62 AFV CC ATTACKS vs INFANTRY An AFV may combine any CMG (+1 DRM on a Narrow Street; B31.132), 
  RMG, halftrack Passenger’s FP, and AAMG FP into one or more combined 
  CC attacks or use them separately in different CC attacks. 

 7. Nej. Inget konstigt. De som inte kan forma FG kan skjuta separat. 

  7.55 MANDATORY FG: If units/weapons capable of forming a FG with 
  each other in the same Location are going to fire at the same target (i.e., at both 
  the same Location and the same unit and the same “simultaneous” [8.1] MF/
  MP  expenditure;  see  D3.5)  during  the  same  phase  they  must  form  a  FG 
  [EXC:  Fire  Lane;  9.22];  they  may  not  attack  separately  except  with 
  ordnance/FT/DC or the subsequent shots of multiple ROF weapons (9.2).

 8. Generellt skjuter du separat med Vehicle respektive Infantry. Men det finns några få undantag.

  D6.64 FG: The only vehicles (as opposed to Passengers/Riders) that may 
  be part of a multi-unit FG are Carriers/armored halftracks, each of which 
  must  be  CE  and  using  its  vehicular-mounted  non-ordnance  weapon(s) 
  [EXC: FT, IFE]  to qualify for that FG; such a FG may be composed of 
  such Carriers/halftracks and/or Infantry/Cavalry.

 9. Måste vara en "small target"

  Detta gäller för Building.
  B23.423 GUNS  A non-vehicular weapon on a  5 / 8 " counter may be set up or pushed into a building/rubble only if it is either a small target (C2.271) or an AT/INF Gun that is not a large target.

  Jag hittar inget i reglerna för Factory B23.74 som ändrar ovanstående.

  • Thumbs up 1
 10. Jag tror det är så här.

  A10.62 "A broken unit is also automatically under DM whenever a Known armed enemy unit is ADJACENT to it"

  Det räcker alltså inte att visa att man har en riktig unit under "?". Den måste vara Known. Dvs inte under "?".

  • Thumbs up 3
 11. 13 hours ago, Jerry said:

  Nä smart är det inte men undrar vad som händer om alla som krockar med varandra är dummies.... ? 

  Får inte detta på plats riktigt..... 

  Detta händer på MPh.

  "If the ATTACKER is concealed, the DEFENDER can (before he reveals any unit) force him to momentarily reveal a non-Dummy unit in that stack; if the ATTACKER cannot, his Dummy stack is removed." 

   

  • Thumbs up 2
  • Thanks 1
 12. Gällande Advance knallande.

  Då är det väl som carlsson påpekade A11.19.
  Där står
  "Even though concealed, a unit in CC must reveal its Strength Factor prior to both sides’ declaration of CC attacks in that Location. Dummy units are automatically removed prior to attack designation in CC because they cannot reveal a Strength Factor."

  Det tolkar jag som att båda Dummystackarna försvinner. Möjligen lite smartare alltså att avancera in  med en Dummystack för att avslöja en försvarares Dummystack.

 13. "kommer knallande" tolkar jag som Movement.

  Då gäller väl A12.15    

  "DEFENDER must immediately reveal at least one concealed unit in that Location and thereby force the moving unit back"

  "If the ATTACKER is concealed, the DEFENDER can (before he reveals any unit) force him to momentarily reveal a non-Dummy unit in that stack; if the ATTACKER cannot, his Dummy stack is removed." 

  "If the DEFENDER is unable to reveal a non-Dummy unit in that Location because there are none, all of his “?” in the Location are removed"

  Jag tolkar det som att det inte är smart att gå med en Dummystack in på fiendens "?". För du blir av med din Dummystack innan du kan avslöja var som finns under "?"

 14. Ja. Jag tolkar A12.34 som att du behåller "?" om du inte slår 5-6 med colored dr oavsett om du står i Concealment Terrain eller inte, om Fi är inom 16 hexes och LOS.

  Nej. Jag kan inte se att Armored Cupola hanteras som Emplaced Gun. 

  D9.5  "An Armored Cupola represents a Dug-In AFV .......  An Armored Cupola is considered the equivalent of an Immobile tank"

  D9.54 "A Dug-In AFV is HD to all Direct Fire attacks"

 15. Jag tycker nog det är ganska lätt att missa det mesta. Jag tycker reglerna överlag är fantastiskt genomtänkta och finurliga. Men det skulle ju, åtminstone teoretiskt, gå att skriva om dem så det blir lättare att förstå och hitta rätt regler. 

  Jag letade först på regel C1.2 RADIO CONTACT ATTEMPT. Kanske vore naturligt att det stod där. 

 16. C1.6 

  An Observer who uses a radio (including any unsuccessful attempt to make or maintain Contact) may attempt no actions other than OBA direction during that PFPh (and may not move in the following MPh) or DFPh and if not hidden/concealed is marked with a Prep or Final Fire counter, but does not lose any “?” he may have.

 17. B21.1 A Water Obstacle is a body of water large enough to stop the normal 
  movement of men and vehicles, which cannot enter without special assis-
  tance. Any non-stream hex whose center dot is emplaced in a blue back-
  ground is a Water Obstacle hex. There are four types of Water Obstacles—all 
  of which have very similar characteristics.

 18. 19 hours ago, carlsson said:

  Eftersom det kostar minst en poäng genom Wire, så är min tolkning att man precis som Fredrik skriver, måste ta en smäll från minfältet för att kunna cleara. Det går alltså inte göra en säker entry.

  Ja. Förstår att det är det som gäller. 

  Så bra då att jag har placerat alla mina Wire på mitt heltäckande minfält som försvarande Britt i ökenscenariot ASL 39 TURNING THE TABLES. 😁

  • Thumbs up 1
 19. B24.74 Good Order Infantry may enter a Known minefield hex free of minefield attack by placing a partial TB, provided they expend their entire MF allotment to do so, become TI, and attempt to clear the minefield at the end of their CCPh.

  Jag undrar om det skulle kunna innebära att om en Squad står intill en hex med Wire och Mines kan försöka utföra detta och om man då slår dr max 3 kan placeras under Wire, become TI, och försöka clear minefield at the end of CCPh. Om man slår dr mer än vad som krävs för att komma under Wire så lyckas inte detta och kan då drabbas av minorna? 

  • Thumbs up 1
 20. A8.3 Whenever a unit uses Subsequent First Fire, it must use all MG/IFE in its possession (up to the unit’s normal operation capabilities; 7.35-.353) as Subsequent First Fire or forfeit their use for the remainder of that Player Turn  (barring FPF); a squad may not split its usable inherent FP from that of its MG/IFE during Subsequent First Fire unless it opts to not use the remaining FP/SW at all.

  Så, nej, den kan inte skjuta med LMG efter att ha skjutit Subsequent First Fire utan LMG.

 21. 15 minutes ago, CTABKA said:

  C1.334 nämner om du ser eller såg (does/did) en enemy unit, om du såg någon när du började dra ned artilleriet så är det inga problem att fortsätta med FFE:2.

  Ok. "does/did" så står det. Och det har förstås en betydelse. Inte lätt detta. Verkar som detta löser mitt dilemma med att "inte se skogen för alla träd" fast på ett annat sätt än jag tänkte. 

  • Thumbs up 2
 22. Ja, när jag nu läser reglerna så ser jag att det är en rimlig tolkning att FFE:C tas bort och därmed är det +5 Hindrance igen vilket löser problemet när en ny FFE ska placeras.
  Men….
  Jag läser C1.334 och C1.335 och inser att det ändå kan bli knepigt med FFE Hindrance redan när FFE:2 ska smälla av och sedan bytas till FFE:C. Då måste Observer ha LOS till "Base-Level" eller till "Blast Height and any non-Aerial Location in/adjacent-to the FFE-Counter's that contain a Known enemy unit". Och i detta exempel skulle Observer inte ha LOS till KEU eftersom FFE Hindrance adderar till de redan +5 så det blir blocked med +6. 
  Jag antar att lösningen är att se till att ha maximalt +4 Hindrance när man placerar en FFE för att kompensera för de extra +1 FFE Hindrance.
   

 23. En Observer med 100mm OBA har en SR på en Known Enemy Unit inom LOS men med en total Hindrance på +5 pga Grain. Inga problem eftersom LOS inte är blocked. Så han kan enkelt Konvertera den till en FFE utan EXTRA CHIT DRAW.

  Nu har denna Mission har kommit till FFE:C och Observern lyckas behålla Contact och ny Battery Access. Eftersom Observern fortfarande har +5 hindrance av Grain så blir det knepigt. Nu tillkommer ju +1 Hindrance av själva FFE. Totalt +6 och då ska ju LOS vara Blocked. Han kan alltså inte konvertera denna till en ny FFE pga att han inte ser,varken FFE eller KEU i samma hex pga FFE orsakar Blocked. Det är som att inte se skogen för alla träd. Jag tycker det blir lite konstigt men jag kan inte tolka reglerna på annat sätt än att det är så det är. Är det korrekt?

×
×
 • Create New...