Jump to content

Leaderboard

Popular Content

Showing content with the highest reputation on 12/05/2023 in all areas

  1. Jag vill tipsa om denna, relativt, nya sajt. På några få år har Neal Ulen skapat en betydande resurs med en mängd instruktionsfilmer men också filmer med replay och en hel del andra resurser. Framförallt Nybörjare har otroligt mycket att hämta här. Men även vi som spelat lite men som fortsatt jobbar på att lära sig. https://asl-players.net/
    1 point
  2. Scenario list for Scandinavian Open 2024 Some of the scenarios will have an ASO balance, they will be added tomorrow. The PBS (Pleva Balance System) will be added at the start of January. Scenarios mostly new and some old ones 1. round - early start J241 "It's a Battlefield" AP11 "Swamp Cats" J202 " Down by the River" 1. round - late start J207 "Unhorsed" J237 "Commando's at Kaiapit" SM8 "Without Thought of Numbers" 2. round 174 "Lagus Assault Guns" J211 "Breakthrough in the Arctic" J234 "Buckley's Chance" 3rd round AP194 "Not Fade Away" J212 "Shoulder to Shoulder" J233 "Roff Riders" 4th round J170 "Red Churchill's" J208 "Panzer Pionere" J245 "Factory Fodder" 5th round J167 "Hart Attack" J239 "Shoot or Shovel" J244 "Bowden's Wood"
    1 point
×
×
  • Create New...