Jump to content

Leaderboard

Popular Content

Showing content with the highest reputation on 09/20/22 in all areas

  1. Wunderwaffe PaK41 75LL, den uppskalade grövre kaliber version av dess två föregångare AT 28 LL & AT 40LL. Drygt 100 tillverkades med kill förmåga på TK#24 bättre än FlaK 88L eller Tiger I, dessa har ingen HE. Tillverkat ett dussin till mig och andra (använt mig av surplus PaK 40). Bilden visar även de få som delades ut av Rönnblom när det begav sig.
    1 point
  2. 1 point
×
×
  • Create New...