Jump to content

Leaderboard

Popular Content

Showing content with the highest reputation on 06/08/21 in Posts

  1. AAR Tingstäde, Gotlands Försvarsmuseum. https://gotlandsforsvarsmuseum.se/ Mycket väl värt besöket, mycket mer att se än vad jag förstått innan. Kanske särskilt i museets Marin och flygdel (Skans 4). Museet är uppdelat på två platser. Snyggt och prydligt presenterat, rekommenderas.
    3 points
×
×
  • Create New...