Jump to content

Leaderboard

Popular Content

Showing content with the highest reputation on 11/03/20 in all areas

  1. Då kör jag liggunderlag men vid avhopp av innehavare av tältsäng så tar jag den gärna..
    1 point
  2. Helt enig med dig Melvin ang antal dödsfall osv och ej heller jag är speciellt orolig för egen del. Min tveksamhet beror snarare på hur jag tänker att jag vill förhålla mig till fhms direktiv och ev karantän.
    1 point
×
×
  • Create New...