Jump to content

Leaderboard

Popular Content

Showing content with the highest reputation on 08/01/2017 in all areas

  1. Svaret är nej, Leadership DRM måste däremot alltid brukas vid Moral aktivitet om det går (ibland kan det vara två ledare i samma Location då kan man välja bort den med dålig lederskap).
    1 point
×
×
  • Create New...