Jump to content

Leaderboard

Popular Content

Showing content with the highest reputation on 10/07/2015 in all areas

  1. Ingen insider info, men i alla fall: Pocket rulebook går nu att beställa från MMP för 40 USD Action Pack #12 ligger uppe på preorder Yanks kan eventuellt hinna upp på preorder i år och målsättningen är nog att den ska släppas på MMPs Winter Offensive i början av 2016
    1 point
×
×
  • Create New...