Jump to content

Berserk under MPh och Return to normal


Recommended Posts

Återigen har vi stött på lite klurigheter i reglerna som inte tycks så självklara. Så det blev två frågor för en händelse med en Berserk och sedan Surrender. 

En Squad med ledare går i en skog Adjacent till en Enemy Half-squad i en skog med de sista MF, 5 och 6. Half-squaden skjuter Subsequent First Fire och resultatet blir att ledaren bryter och Squaden blir Berserk. 
    1. Kommer Squaden då omedelbart återuppta Movement för att Charge half-squad på MF 7 och 8 även fast tanken, innan den blev Berserk, var att stanna eftersom det var slut på MF?
Vi tolkade det som att han omedelbart går in i samma Hex (Charge) som Half-squaden.

Då skjuter half-squaden FPF, slår 11 med resultatet att half-squaden bryter. Efterföljande AFPh från Berserken åstadkommer ingenting. Dock så blir half-squaden typ omringad så den måste på RtPh Surrender till en Adjacent Squad. Den kan ju inte ge sig till Berserken i samma Hex. Berserk tar inga fångar. Där står nu den stackars Berserken och har ingen att döda på CCPh. Ingen övrig Fiende har varit eller är i sikte. Bara skog runt om.

Som jag tolkar det kommer Berserken först i nästa MPh att Charge "toward the hex originally occupied by that unit". 
2.    Frågan är vilken den Hex är? Samma Hex som Berserken är i, där Half-squaden stod när den skulle Surrender? Eller den Hex som den gick till när den Surrender till en Adjacent Squad? 
 

Link to comment
Share on other sites

 Ja squaden fortsätter springa för at spendera alla 8 mf som en berserk har.

En bruten squad ger sig aldrig till en berserk. Den har som undantag rätt att routa bredvid berserken eftersom den flyr från denna. Dock får den inte routa bredvid eller mot andra andra fiende-enheter. Berserken kommer nästa movement att springa mot där den såg en fiende senast. Kanske då den flyende, routande enheten.

 

 

Edited by Peyre
Link to comment
Share on other sites

Tack. Då fick jag svar på Fråga 1. Och vi spelade rätt där.

Men fråga 2 gällde alltså vilken Hex som Berserken senast såg den brutna Half-squaden. För den gav sig till en Adjacent Squad. 

Var det Hexen som den stod i när vi konstaterade att den måste ge sig? Alltså samma Hex som Berserken står i.

Eller var det den Hex där den gav sig till en Squad och blev prisoner? Alltså Adjacent.

Link to comment
Share on other sites

1. Newly berserk unit in the MPh charge immediately.

2. Same hex as the berserk, see index for Know Enemy Unit. 

If it has no LOS to a Know Enemy unit (POW is not an Enemy unit), it will stand still (no MF expenditure) and return to non-berserk status in the end of its MPh.

  • Thumbs up 1
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...