Jump to content


Crustav

Member Since 2017 Mar 10
Offline Last Active Today, 04:12 PM
-----

Topics I've Started

LOS över multihex building

02 August 2019 - 07:54 PM

Hej
Har ungrarna och ryssarna LOS till varandra här M3 och O2? Båda enheterna är på lever 1 och multihex byggnaden mellan dem är 1,5 levels hög.