Jump to content


CTABKA

Member Since 2004 Feb 02
Offline Last Active Yesterday, 04:42 PM
-----

#25532 Tournament - Hatten in Flames, 2019, 15-17 March

Posted by CTABKA on 29 December 2018 - 04:57 PM

Hi,

You may check in at the Hotel 14:00.

Round 1-3 Friday-Saturday You choose one scenario secretly and randomly determine which scenario to play if not the same scenario have been selected. You may never play the same scenario twice during the tournament and during round 1-3 you may only choose among these 6 scenarios.
- HF1 Black Day In Hatten
- HF2 Bertoldo The Brave
- HF4 Lehr Launches First
- HF5 Graveyard Shift
- HF6 Jackpot Jones
- HF8 Fahrenheit 352

Friday
Round 1, 16:00-23:00+

Saturday
Round 2, 09:00-16:00
Round 3, Kl 16:30-23:30

Sunday,
Round 4, 09:00-14:00
You may only chose to play one of these two shorter scenarios on Sunday,
HF3 First Timers
HF7 Gotta Get Out

The Tournament rounds I believe, will run more and more smoothly (i.e., faster play) as all players involved master the terrain, SSR and troops involved, will be plenty of time for sauna, drinking, trash talk etc in the rest rooms provided by the hotel.


#25522 Operation Hubertus - CG II Red Barricades

Posted by CTABKA on 14 December 2018 - 06:06 PM

Drawing the perimeter after the first day of intense fighting across the Streets of Fire. You can see the German start blue line pushing its way towards the Volga river.

German OB SAN: 2, ELR: 4 (at the end of 11/11 Day One).
15 Ldr, 48.5 Sq-Eq (11 AE, 16.5 Elite, 7 Crews, 17.5 1st Line), 6 Guns (3x 75mm INF, 150mm INF, 2x Grw 34), 35 SWs (2 HMG, 6 MMG, 11 LMG, ATR, Lt MTR, 9 DC, 5 FT). 3 AFVs (3x Pz IIIL).

RUSSIAN OB SAN: 3, ELR: 3 (at the end of 11/11 Day One).
8 Ldr, 48 Sq-Eq (12 Elite, 10 Crews, 28.5 1st Line, 2.5 Conscripts),
5 Guns (MTR 82mm, 2x ART 76mm, 2x AT 45mm), 16 SWs (HMG, 5 MMG, 3 LMG, 3 ATR, 3 Lt MTR, DC).

Attached Thumbnails

 • 20181209_092034.jpg
 • 20181214_172616.jpg#25518 Leaflet House Rules - Red Barricades

Posted by CTABKA on 14 December 2018 - 07:35 AM

LHR 15, 20, 24 for CG III, have been updated with new rules that mostly benefit the Russians.

LHR 26-30 is a new set of rules for the Operation Hubertus CG II also with footnotes.


#25512 Panzer Blitz - Red Barricades CG III

Posted by CTABKA on 13 December 2018 - 04:08 PM

The Russians surrender, the Perimeter is too small and you can sense that 17 CG Days is too much time to be able to hold on to the VCs.

Attached Thumbnails

 • 20181213_160341.jpg#25471 Panzer Blitz - Red Barricades CG III

Posted by CTABKA on 25 November 2018 - 10:11 AM

Ryssen får ju alltid pisk i dina AAR. Är balansen fel i stavka reglerna?

Ska du spela snart? Du ställde samma fråga för 4 månader sedan, mitt svar var då sammanställningen nedan som du säkert missat eller glömt, alternativet om du ska spela är att du inte spelar med att vanliga hus kan bli utbrända det hjälper balansen mycket, men vi har passerat det stadium och försöker kompensera för det gynnsamma läget som uppkommit för tysken mer än ryssen.

Skrev förut:
Vi håller med om att det har verkat mer pro-tyskt speciellt sedan vi införde regel non-Factory-Gutted-building, för några kampanjer sedan (ifrån VotG men med bättre regel för rörelse manöver för stridande tropp). Därav har jag gjort en större översyn och lagt fram förslag som diskuterats och skrivits ned.

Det här är den första kampanjen med bättre och roliga regler som gynnar ryssen mycket mer än tysken.
- ca 5 tyska MMG ersätts med 5 LMG i november (LHR: WEAPONS), rysk boost.
- Ryska Ass Eng har nu ELR 5 med underlined Morale & AE-HS 328/338 kan ej disrupta, stark rysk boost.
- Sämre To Hit för MOL-P och sämre CH effekt, men får hanteras av non-crews, svag boost för tysken.
- Pavlovs Dogs- klen boost för Ryssen.
- Searching NA vs Infantri & dummies, rysk boost.
- Leaders slår ej på Battle Hardening table efter strid, svag rysk boost.
- Phone Observer får nu sätta upp varsomhelst så länge den är non-isolated boost för ryssen.
- handburna FT har nu fått 6 TK på nml rng och 3 på Long rng (istället för 8 & 4 TK). Går jämnt ut.

Möjligen kommer mer boost åt ryssen senare , funderar på om Ryssen ska få en automatisk offb'd Observer utan extra kostnad per OBA på den östra kanten ifrån oljetankerna och söderut på level 2 (dvs level 3) Det är inget ryssen kommer välja att få i början av kampanjen men senare när tysken närmar sig den östra kanten.
- Ett annat tillägg vi funderar på är att tak alltid är concealment Terrain inte bara under set up.


#25460 Supporting Fire 16–18 November

Posted by CTABKA on 19 November 2018 - 06:17 PM

Flera spelare var intresserade av de uppdateringar som vi gjorde med scenariot för 8 år sedan.

Den klassiska gamla dog scenariot A44 Blocking Action At Lipki.
Som jag speltestade 2010, en 8ggn på 20-24h, solo två ggn och 6ggn med hjälp av tre andra spelare enligt spelnoteringar.

Här är de alla uppdateringar som blev slutresultatet- ett mer dynamiskt och balanserat scenario som delades ut till en 20+spelare inför SAT.

DELETE THE FOLLOWING:
VICTORY CONDITIONS: The Russians win immediately when they have exited at least 15 VPs off the west edge between 4Q1 and 4Y1, or at game end if they have amassed at least 15 CVP more than the Germans.

NEW VCs are used:
VICTORY CONDITIONS: The Russians win at game end if they Control at least 4 building/rubble hexes within 4 hexes from 4P4, neither Crews nor AFVs may gain Control of hexes.

- Delete board 16.
- Move the German Cross from Turn box 4 to Turn box 6.
- Increase the Russian ELR from 2 to 3 (Summer-41 it should be ELR: 3).

- Replace the Russian entry text that reads:
enter on Turn 1 on hex 16I10 or 16Y10, having already expended one-half (FRD) of their MP allotment:

with this new entry text:
enter on Turn 1 along the east edge with all Personnel entering as Passangers, no Russian vehicle may expend more than 6 MP during Turn 1:

- Add three 2-3-7 HS to the Russian OB.
- Replaced the Russian 8-0 Ldr with a 9-0 Commissar.
- Increase the number of BT-7 M37 from 2 to 3.
- Delete the two Russian ATR (NA until Dec-41 outside Moscow).

-Replace the German entry text that reads:
enters on turn 1 on hex 4Q1 or 4Y1:

with this new entry text:
enter on Turn 1 along the west edge:

- Delete one German LMG.
- Delete one SPW 251/1 ht.
- Delete the Opel Blitz truck.

- The text for the two Pz IVE that reads:
Reinforcements enter as per SSR 2:

have been replaced with:
Enter on Turn 6 along the west edge:

- Added "Kindling is NA" to SSR 1.

- Replace SSR 2 that reads:
2. Commencing on Turn 4, the German player may roll once per friendly RPh for reinforcements. Following a Reinforcement dr less than or equal to 3, the German reinforcements enter in the following MPh on hex 4Q1 or 4Y1.

with this new SSR that reads:
2. Each Truck with no Passangers is Recalled (as if an AFV).

Attached Thumbnails

 • 20181119_171338.jpg
 • 20181119_181941.jpg#25459 Supporting Fire 16–18 November

Posted by CTABKA on 19 November 2018 - 05:18 PM

Tack för en bra turnering, här är enda bilden jag tog av Texas T-Patchers har precis eliminerat alla 4 Shermans :) två med APCR skott ifrån samma Stug och en med PaK38 samt den sista med en Panzerknackare.

Attached Thumbnails

 • 20181117_163049.jpg#25357 Panzer Blitz - Red Barricades CG III

Posted by CTABKA on 07 October 2018 - 01:26 PM

DAY 1, Saturday 17th October. EC Moderate, Clear, No Wind.
A new CG started, the German purchased 4 Pz Pltns and a Stuka formation, they attacked with 15 Pz III (6x Pz IIIH, 9x Pz IIIL) and two Infantry Coys with support of a Pre-reg 80+mm OBA.

Vs a Russian defense made up of 4 Infantry Coy, two AT-Guns 45LL, and two 80+mm OBA each with a Pre-reg hex.

The attack concentrated its effort against the railway-embankment area.
Russian Losses: 18.5 squads, 3 Ldr, 7 SWs.
German Losses: 11.5 squads, 3 Ldr, 4 SWs, 3 AFVs (one Recall).

Attached Thumbnails

 • 20180930_111959.jpg
 • 20180930_174042.jpg#25356 Pavlov's Dogs Red Barricades CG III

Posted by CTABKA on 07 October 2018 - 12:34 PM

Day Five 21/10 Dual Attack
Russians bought 3 Coys on-map
Germans entered with 2 Coys.

The Germans attacked in the south area, they tried to get a foothold in the Gully-area stone buildings, but failed and only gained contol of the working houses (wooden), but in the north they managed to rout out the Russian defenders from the area next to the large open debris sector.

In the center and Volga sector the stalemate was the norm during play. An early ceasefire (5 Turns for the first time) helped the Russians to endure.

Only two pictures today. Playing time after set up, in less than 5 hours.

Attached Thumbnails

 • 20180929_203208.jpg
 • 20180929_203150.jpg#25355 Pavlov's Dogs Red Barricades CG III

Posted by CTABKA on 06 October 2018 - 06:28 PM

Day Four 20/10

Attached Thumbnails

 • 20181006_192428.jpg
 • 20181006_192550.jpg
 • 20181006_192627.jpg#25337 Friendly Fire 2018 21-23 september

Posted by CTABKA on 27 September 2018 - 06:21 PM

FrF99 Boy Soldiers tyckte jag fortfarande verkade Pro-Ryskt, betänk att tysken måste skrapa ihop 10 poäng och det betyder att ryssen måst till 80+% utraderas, som en sista balans förändring blev det "Replace a German LMG with a MMG" dvs 2x LMG & 2x MMG.
Min spelning valde min motståndare att spela tysk och fick ihop 0 poäng, gav upp i början på turn 3, förlusterna blev för höga när den tyska köttberget försökte vältra sig igenom det ryska försvaret med fatalt resultat.

FrF93 Wiener Walzer är scenariot jag tyckte var mödosamt att speltesta, men gav som en sista boost åt tysken en 248 HS (hoppas det räcker).

FrF96 The Flying Circus har nog en bra nivå på balans, ryssen brukar tappa en fladddervagn per Turn dvs alla utslagna i slutet av scenariot, ryska infanteriet brukar alltid behöva tokrusa i slutet i skydd av alla wrecks och burning wrecks. Glöm ej att stun+1 = STUN+1 samt att Residual FP alltid attackerar en Aerosan som en truck.

FrF100 Deutsch Lesson se post kommentar 45.


#25314 Friendly Fire 2018 21-23 september

Posted by CTABKA on 21 September 2018 - 08:20 PM

FrF99 Boy Soldiers, bilder på tre olika spelningar.

Attached Thumbnails

 • 20180921_203138.jpg
 • 20180921_203052.jpg
 • 20180921_194634.jpg
 • 20180921_190706.jpg
 • 20180921_232849.jpg#25288 Friendly Fire 2018 21-23 september

Posted by CTABKA on 11 September 2018 - 09:28 AM

Här finns ABS, turneringsregler, HIP/depletion samt notes tillgängliga.
http://www.friendlyf.../asltournament/


#25277 Friendly Fire 2018 21-23 september

Posted by CTABKA on 07 September 2018 - 06:44 AM

Nu har jag dragit tillbaka mitt generösa erbjudande, men det blir ändock det 4:e tornet som doneras ut som pris.

Tornen är klara ska bara spikas och limmas ihop, bilden är nu med läderinlägg.

Attached Thumbnails

 • IMG-20180908-WA0001.jpg#25271 Friendly Fire 2018 21-23 september

Posted by CTABKA on 06 September 2018 - 07:18 PM

Ett tärningstorn kommer doneras som pris för de som inte dricker starkvin :D

Tar med mig några för salu 500kr.

Bilderna är utan läderinlägg, men det är det sista momentet som ska göras, limmas fast på ramperna och tärningsgolvet.

Attached Thumbnails

 • IMG-20180906-WA0002.jpg
 • IMG-20180906-WA0003.jpg
 • IMG-20180906-WA0001.jpg