Jump to content


CTABKA

Member Since 2004 Feb 02
Offline Last Active Yesterday, 07:02 PM
-----

Posts I've Made

In Topic: Stockholm ASL Tournament 2018, 11-13 Maj

Yesterday, 06:38 PM

Scenario packet kommer även innehålla en färkopia på denna karta till scenariot Boy Soldiers.

Tar med mig ett dussin scenario pack till Köpenhamn, Vi ses om 5 dagar.

In Topic: Stockholm ASL Tournament 2018, 11-13 Maj

18 February 2018 - 08:49 AM

Har nu hunnit spelat igenom alla 5 nya FrF scenariorna minst en gång mestadels solo-speltes och det ser lovande ut.För scenariot Blood Red Snow som utspelar sig på en halvkarta - ett kompani Ryssar anfaller vinter 1942 med stöd av 5 T-34 rakt mot snöklädda kullar där tysken väntar i sina fortifieringar med stöd av tunga kanoner. Kartan med overlays kommer ingå i scenario packet.

In Topic: pillbox och brinnande vrak ovanpå.

11 February 2018 - 07:15 PM

Wreck blaze +2 Hindrance när den skjuter och blir beskjuten, kanonen kan inte interdicta, tror att det var det.

In Topic: [RB] Factory Debris - Hur många MF?

11 February 2018 - 07:21 AM

Jag håller inte med. Om du har rätt - vilket jag inte utesluter - så vill jag att du förklarar för mig.
 
Utdrag från RB-kartan:
attachicon.gif rb.jpg
 
En Squad står i T14. 
Röra sig till S15 kostar 2 MF. (Entry of Factory)
Röra sig till S14 borde kosta 3 MF, enligt följande devis:

O5.42 MF/MP COSTS: A unit entering a Roofless Factory (i.e., a Factory debris) Hex expends MF/MP as per 1.2 (even in a Vehicular-Sized Entrance), unless entering via Bypass in which case the Factory debris does not affect its movement.

O1.2 MF/MP: Infantry must expend one MF+COT to enter a debris Location.

 
COT är ju 2 (Entry).
2 + 1 = 3.
Det står att pusha in en Gun är normal building entry cost 2 MF, en AFV betalar 1/2 to enter normal building entry cost. Att korsa en exterior factory wall kostar 2 MF (inside factory cost på 1MF betalas aldrig).

In Topic: [RB] Factory Debris - Hur många MF?

11 February 2018 - 07:07 AM

5.4 delete last sentence "A unit may never gain Rooftoop status in a Roofless Factory Hex".

5.42 MF/MP COSTS: A unit entering a Roofless Factory (i.e., a Factory debris) Hex expends MF/MP as per 1.2 (even in a Vehicular-Sized Entrance), unless entering via Bypass in which case the Factory debris does not affect its movement.

Replace with

5.42 MF/MP COSTS: Infantry pay two MF to enter a Roofless Factory Hex. A fully-tracked AFV enter Factory debris at a cost of 1/4 of its MP allotment even via a Vehicular-Sized Entrance.
A fully-tracked AFV that exit/enter a factory must pay normal building entrance costs (B23.41) (expanded in the building) and check for Bog prior to entering the next hex.

In rule B23.742 it reads that prior to entering a non-factory hex (EX: of next hex on RB map L13 to L14 factory to another factory).