Jump to content


CTABKA

Member Since 2004 Feb 02
Offline Last Active Yesterday, 04:42 PM
-----

Posts I've Made

In Topic: Tournament - Hatten in Flames, 2019, 15-17 March

18 January 2019 - 09:10 AM

Scenario HF8 Fahrenheit 352 har fått en ny SSR, som gör elkastar-regeln mer trovärdig samt balanserar upp scenariot.

The Basic TK# for the BF30 is 6 (instead of 8) and halved normally at Long Range (i.e., 3 at two hex range).

In Topic: Operation Hubertus - CG II Red Barricades

12 January 2019 - 06:51 PM

Ser mörkt ut för ryssen, ser ut som att tysken äter sig sakta men säkert in i kommissariens hus....

Halva Commissar House är i ruiner, det är nog helt öppet vem som vinner sista dagen, ryssen har 21 Stone Locations (varav 9 är Fanatic Locations) och tysken måst ta kontroll på 16 av dem på 5-8 Turns för att vinna.

Om jag skulle spela om pengar skulle jag föredra att spela ryska sidan.

In Topic: Operation Hubertus - CG II Red Barricades

11 January 2019 - 05:14 PM

Order of Battle at the Start of Day 4, 14/11: Clear, Wet & No Wind at start.

German OB: SAN: 2, ELR: 3, Purchased: Heawy Weapon Pltn (depl), STUKA Geschwader.
Heavy Artillery 150+mm, with one Pre-Reg Hex at Commissar House.
Btln MTR 80+mm, with one Pre-reg Hex (A22).

9 Ldr, 27 Sq-Eq (8 AE, 6.5 Elite, 11 Crews, 7 1st/2nd Line), 5 Guns (2x 75mm INF, 3x Grw 34),
36 SWs (2 HMG, 9 MMG, 12 LMG, ATR, Lt MTR, 6 DC, 5 FT).

RUSSIAN OB: SAN: 2, ELR: 2, Purchased: Assault Engineers Coy, Heavy Weapon Pltn.

8 Ldr, 32.5 Sq-Eq (9 AE, 6.5 Elite, 10 Crews, 7 1st Line, 5 Conscripts), 15 SWs (HMG 50 cal, 2 HMG, 3 MMG, 3 LMG, 2 ATR, Lt MTR, 3 MOL-P).
3 Guns (3x MTR 82mm), 4 Dug-In AFVs (2x T-60 M42, 2x T-70).

German Casualities: 1 Ldr, 8 Sq-eq, 4 SWs, 1 Gun.
Russian Casualties: 4 Ldr, 18.5 Sq-eq, 4 SWs, 2 Guns, 2 AFVs.

...............................................

Russian OB at the end of 14/11 (ELR: 3, SAN: 2):

4 Ldr, 14 Sq-eq, (5.5 AE, 2 Elite, 2 Crews, 3.5 1st Line, 2 Conscripts).
11 SWs (HMG 50cal, HMG, MMG, 2 LMG, ATR, Lt MTR, MOL-P, 2 DC, 2 FT).
1 Gun (MTR 82mm). 2 Dug-In AFVs (T-60 M42, T-70).
.............................

German OB at the end of 14/11 (ELR: 2, SAN: 2):

8 Ldr, 19 Sq-eq (6 AE, 5 Elite, 7 Crews, 4.5 1st/2nd Line).
32 SWs (2 HMG, 7 MMG, 12 LMG, ATR, Lt MTR, 6 DC, 3 FT).
4 Guns (2x 75mm INF, 2x Grw 34).

In Topic: Operation Hubertus - CG II Red Barricades

11 January 2019 - 04:54 PM

Order of Battle at the Start of Day 3, 13/11: Clear & Gusty, Moderate & No Wind at start.

German OB: SAN: 2, ELR: 4, Purchased: Assault Engineer (on-map), STUKA Geschwader.

11 Ldr, 40.5 Sq-Eq (14 AE, 8 Elite, 6 Crews, 15.5 1st/2nd Line), 5 Guns (3x 75mm INF, 2x Grw 34),
39 SWs (2 HMG, 7 MMG, 12 LMG, 2 ATR, Lt MTR, 8 DC, 7 FT). 2 AFVs (2x Pz IIIL).
.........................................

RUSSIAN OB: SAN: 4, ELR: 3, Purchased: Dug-In T-60 M42 (depl), Dug-In T-70 (depl), Dug-In T-34 M41 (depl), Hvy Arty 150+mm, Pre-Reg Hex, Btln MTR 80+mm, Pre-Reg Hex, Fortifications: HIP 5 squads and Dummies.

9 Ldr, 41.5 Sq-Eq (14 Elite, 8 Crews, 18 1st Line, 5.5 Conscripts),
3 Guns (MTR 82mm, 2x ART 76mm), 20 SWs (HMG, 5 MMG, 6 LMG, 2 ATR, 3 Lt MTR, 3 MOL-P).
6 Dug-In AFVs (2x T-60 M42, 2x T-70, 2x T-34 M41).

................................................

German Casualities: 2 Ldr, 16 Sq-eq, 7 SWs, 1 Guns, 2 AFVs.
Russian Casualties: 3 Ldr, 21 Sq-eq, 9 SWs, 2 Guns, 2 AFVs.

...........................................................

German OB at the end of 13/11 (ELR: 3, SAN: 2):

9 Ldr, 24.5 Sq-eq (8 AE, 6.5 Elite, 6 Crews, 7 1st/2nd Line).
32 SWs (7 MMG, 12 LMG, ATR, Lt MTR, 6 DC, 5 FT).
4 Guns (2x 75mm INF, 2x Grw 34).

...................................................
Russian OB at the end of 13/11 (ELR: 3, SAN: 2):

6 Ldr, 20.5 Sq-eq, (6.5 Elite, 4 Crews, 7 1st Line, 5 Conscripts).
11 SWs (HMG, MMG, 3 LMG, 2 ATR, Lt MTR, 3 MOL-P).
1 Gun (MTR 82mm). 4 Dug-In AFVs (2x T-60 M42, 2x T-70).

In Topic: Operation Hubertus - CG II Red Barricades

10 January 2019 - 08:57 AM

Day Two 12/11 Dual Attack, Clear, Moist.

German OB: SAN: 2, ELR: 4, 18 Leaders.
Purchased: Rifle Coy (enter), Early STUKA Geschwader,
Heavy Artillery 150+mm, with one Pre-Reg Hex at Commissar House, directed by a Spotter Plane.

3x Pz IIIL, 2xGrW 34, 3x 75mm INF Guns, 1x 150mm INF Gun.
60.5 Sq-eq (11 AE, 7 Crews,16.5 Elite, 29.5 1st Line).
40 SWs (2xHMG, 7xMMG, 13xLMG, 2xATR, 2xLt MTR, 9xDC, 5xFT).

........................................................................

Russian OB: SAN: 4, ELR: 3, 11 Leaders.
Purchased: Gds Rifle Coy (Reserve, depl), SMG Coy (Reserve), MOL-P pltn (Reserve). SAN increase,
Two Lt Arty 70+mm, Fortifications (Set DC, HIP & Dummies).

2x AT 45mm, 2x ART 76mm, MTR 82mm.
67.5 Sq-eq (21 Elite, 13 Crews, 37.5 1s Line, 2.5 Conscripts).
24 SWs (HMG, 6xMMG, 6xLMG, 3xATR, 4xLt MTR, 3xMOL-P, DC).

...................................................................

German Casualities: 10 Ldr, 28 Sq-eq, 9 SWs, 1 Gun, 1 AFV.
Russian Casualties: 2 Ldr, 26 Sq-eq, 6 SWs, 2 Guns.

.............................................
German OB: SAN: 2, ELR: 4 (at the end of 12/11 Day Two).
8 Ldr, 32.5 Sq-Eq (6 AE, 8 Elite, 6 Crews, 15.5 1st/2nd Line), 5 Guns (3x 75mm INF, 2x Grw 34),
31 SWs (2 HMG, 7 MMG, 10 LMG, 2 ATR, Lt MTR, 5 DC, 4 FT). 2 AFVs (2x Pz IIIL).
..............................................

RUSSIAN OB: SAN: 4, ELR: 3 (at the end of 12/11 Day Two).
9 Ldr, 41.5 Sq-Eq (14 Elite, 8 Crews, 18 1st Line, 5.5 Conscripts),
3 Guns (MTR 82mm, 2x ART 76mm), 18 SWs (HMG, 5 MMG, 4 LMG, 2 ATR, 3 Lt MTR, 3 MOL-P).