Jump to content


Klas Malmström

Member Since 2004 Jan 15
Offline Last Active Today, 09:19 AM
*****

Posts I've Made

In Topic: Firing at infantry in Bypass

18 October 2018 - 08:22 PM

Finns ju ett exempel .... men inte på det du nämner (tror jag) 

Kan du ge ett exempel...cool.png

Här är ett - det blir lite krystat eftersom det är så sällan regeln kommer till använding....

 

Din enhet står i O6 och vill skjuta på fienden (infanteri) som är i L6 och rör sig medelst bypass längs hexsidan L5/M6.

Din LOS till vertex L5-M5-M6 är blockerad av huset i N5. Din LOS till vertex L5-L6-M6 är blockerad av Rubble som är i N6.

 

Så kan du dra LOS till center dot av L5 instället - den gröna linjen...

 

Attached File  Bypass_EX.png   68.41KB   2 downloads

 

A4.34:

"...A unit firing at a Bypassing unit does not have to trace its LOS to the target hex center, but has the option to make its one allowed LOS check per attack to either hex vertex along a hexside traversed by a unit moving in Bypass (thus a choice of two vertices for one hexside Bypass, three vertices for two hexsides Bypassed, etc.) instead...."

 

Du behöver alltså inte dra LOS till center dot - utan en vertex istället, men du kan dra den till center dot.

 

Senare i A4.34:

"...If the firer traces his LOS to the hex center, it must cross a bypassed hexside (thus usually qualifying for a -2 DRM for Non-Assault Movement in Open Ground) before reaching that hex center or the LOS is blocked...."


In Topic: Firing at infantry in Bypass

18 October 2018 - 08:08 PM

Kan du förklara detta närmare Klas ... ?

Det går alltså att beskjuta en enhet i bypass UTAN att se vertex eller hela hexsidan .... känns lite skumt.... kan man inte missbruka den regeln i så fall.

Ja, och nej det är inte att missbruka - regeln tillåter ju det klart och tydligt...


In Topic: Firing at infantry in Bypass

17 October 2018 - 03:43 PM

Läste i en journal igår kväll att det fanns andra sätt att skjuta på en bypassande enhet än att skjuta i "vertexen" kan någon förklara ??

jag fattade inte vad som menades....

Stämmer - du kan välja att dra LOS till center dot:en i stället....se A4.34.

 

Det är inte så ofta det är användbart dock. Men det kan finnas tillfällen då LOS i blockerad till båda vertex, men inte till center dot. Vad jag minns så har jag använt denna regel en gång.


In Topic: Bunker och trench

13 October 2018 - 07:52 PM

I en adjacent hex räcker  - om den är accessible - se index.

 

Accessible (an adjacent Location which a hypothetical Infantry unit could—ignoring any enemy presence—advance into under normal APh conditions): [Caves: G11.6]

 

In Topic: smoke i rätt ordning

12 October 2018 - 11:42 AM

Vad A24.5 säger att att rök som placeras i PFPh läggs med Full-Strength sidan upp, annars med Dispersed sidan.

 

Denna texten i A24.5 - "as the first resolved attack of their PFPh (i.e., before non-SMOKE attacks are made)." - är egentligen helt onödig fär när man får skjuta rök regleras i andra regler/ASOP.

 

Bättre hade varit om det endast hade stått så här:

"placed by ordnance/OBA in the PFPh"

 

 

C8.5 (och ASOP) reglerar när man får skjuta rök:

"Smoke may be placed by ordnance/OBA only at the start of the owners PFPh/DFPh. Once any unit fires anything other than SMOKE during that PFPh/DFPh, no SMOKE may be fired during that PFPh/DFPh."