Jump to content


Olsson

Member Since 2004 Sep 30
Offline Last Active Yesterday, 02:54 PM
-----

Posts I've Made

In Topic: FrF 89 Red Tears Shed on Gray

16 March 2018 - 01:57 PM

Spelade, och fick stryk som ryss i Köpenhamn. Gav upp efter Rum T4. Vet alltså inte vilka effekter mina förstärkningar skulle ha haft. Hade i detta läge endast kontroll över fabrik 1L6 med Rumänska enheter point blank. Övriga överlevande enheter var i Melee. Gjorde dock ett misstag i att lämna vänstra flanken obevakad (1E7) vilket ledde till en ödesdiger omfamning.

Hade som plan att hålla Fabrikerna 1L6 och 1H7 tills förstärkningens antågande. Malf:ade båda kanonerna. Rubble placerade som Rout-skydd.

 

 


In Topic: Scandinavian Open 2018

07 March 2018 - 08:44 AM

Bifogar några ögonblicksbilder samt bild på gåvobok och slutställning i det fantastiskt dynamiska och underhållande scenariot, SP261 Gunning for Gas.


In Topic: Truck wreck

16 January 2018 - 01:18 PM

smile.png Den texten har jag faktiskt aldrig sett.


In Topic: Truck wreck

15 January 2018 - 12:53 PM

Det står wreck / AFV smile.png . D 1.2 ... If a vehicle has any armor (1.6) it is referred to as an Armored Fighting Vehicle (AFV)...


In Topic: Truck wreck

15 January 2018 - 11:28 AM

Det något underliga är ju att Truck:en inte ger något skydd förrän den blir just ett wreck (ej AFV).