Jump to content


Klas Malmström

Member Since 2004 Jan 15
Offline Last Active Today, 08:44 AM
*****

#26389 ledrmodifiering under movement

Posted by Klas Malmström on 24 February 2020 - 06:43 PM

Gansk säker på att DC blir placerad. MF är redan spenderade när han blir pinned. D.v.s., hans leader bonus är redan applicerad - den försvinner inte retroaktivt.

 

4.12 LEADER BONUS: Any Good Order MMC which begins the MPh/APh and ends its MPh/APh stacked with a leader of the same nationality in the same Location, at the same level (2.8), and with the same Wire/entrenchment/panji/paddy status is eligible for a two MF bonus during that MPh/APh, provided it expends all its MF while moving in a combined stack with that leader, and does not expend any of its MF to mount, ride, or dismount any form of conveyance.

 

Ledaren och den andra enheten spenderar MF för att placera DC - eller ledaren spenderar ju sina MF på något annat. Då har som spenderat dessa MF i en stack. Att ledaren skulle bli pinned på dessa MF betyder inte att dom inte har spenderat dom i en stack.
#26369 AFV:s och pillbox

Posted by Klas Malmström on 12 February 2020 - 08:39 PM

Location utanför en Pillbox hanteras som vilken Location som helst in princip.
#26366 Ammunition shortage A19.131 & D3.71

Posted by Klas Malmström on 12 February 2020 - 07:21 PM

A19.131:

"...All vehicles and Guns are considered to have a circled B# (D3.71) one lower than their inherent B# during an Ammunition Shortage...."

 

Du startar med "B(11)".

 

Så - 11 = Low Ammo. 12 = Malfunction. Precis som i exemplet i D3.71.

 

 

Notera även erratan till A19.131 - från ASL Journal 5:

A19.131: In line 10 replace “all B#” with “all SW Original B#/X# [EXC: DC]”.

 

D.v.s, från:

"Unit Replacement does not occur as a result of a 12 To Hit DR, but A.11 would apply because all B# and Ammunition Depletion Numbers are decreased by one during an Ammunition Shortage."

 

Till:

"Unit Replacement does not occur as a result of a 12 To Hit DR, but A.11 would apply because all SW Original B#/X# [EXC: DC] and Ammunition Depletion Numbers are decreased by one during an Ammunition Shortage."

 

 

Kan det vara så att ni/han saknar denna errata?
#26173 Red October CG I: X-TAG (2019 AAR)

Posted by Klas Malmström on 22 October 2019 - 07:31 PM

Den personen menade RO CGII, och ja, den är tryckt som den är inlämnad.
#26081 ASL starter kit #4

Posted by Klas Malmström on 10 September 2019 - 10:29 PM

Ganska säker på att kartorna inte finns att köpa separat från någon för tillfället.
#26027 Fanatic Enterprise-packen

Posted by Klas Malmström on 03 August 2019 - 08:21 PM

Ingen aning - skall kolla när ha kommer hem. Vad jag minns är dessa pack si-så-där, ganske dålig korrektur bl.a..
#26014 Pillboxar och Bunkers

Posted by Klas Malmström on 29 July 2019 - 12:38 PM

Men det stör mig lite att det inte uttryckigen står att enheter i samma Hex använder NCA-modifikationen... 


Det gör ju det fast lite indirekt. Är du inte i CA använder man NCA. Hexen är inte i CA.


#25953 AFV och "Held in Melee"

Posted by Klas Malmström on 07 July 2019 - 10:50 AM


Fundering

Jag funderar på om det någon gång var meningen att det skulle vara någon skillnad mellan "Locked in Melee" och "Held in Melee"...? Dvs, att ett fordon faktiskt är låst i närstrid, men får köra därifrån. Jag får lite den känslan när jag detaljläser reglerna och hur orden Locked respektiv Held används.

Mel och Klas, har ni några tankar kring detta?

Jag hade (för många år sedan) en diskussion med en "gammal räv" och han var ganska övertygad att det var tänkt att vara skillnad. Jag minns inte exakt diskussionen.

 

Jag hade nog tyckt att även ett fordon skulle vara "held in melee" och därmed sårbar för vänlig eld in i Melee, men inte "locked in melee".
#25940 Glider / Engelskafråga

Posted by Klas Malmström on 29 June 2019 - 04:46 PM

"consecutive from the ILH" - är vad den feta meningen i princip säger.
#25866 ASL Starter Kit #4 PTO - upp på pre-order

Posted by Klas Malmström on 23 May 2019 - 12:53 PM

En fråga till de andra mer än ett påstående;
-Visst är det kompletta PTO regler i pocket reglerna?

Ja, bortsett från en del charts some endast finns på Chapter dividers.
#25857 Interdiction

Posted by Klas Malmström on 20 May 2019 - 07:08 AM

Klart att det är en riktigt enhet som finns på kartan - annars skulle ju Interdiction i princip alltid gälla så fort man var tvungen att rout:a genom en Open Ground hex.

 

Dessutom är det inte "interdictor" som gäller längre - A10.531 har errata:

 

"For purposes of rout determination, Dash, concealment gain/loss, and Interdiction, an Open Ground hex is any hex in which the particular enemy unit(s) could apply,.."
#25834 Recovery av LMG?

Posted by Klas Malmström on 12 May 2019 - 07:21 PM

Utgår även från att ledaren även kan ta (Dr<6) lmgn och fördela den till en annan grupp i samma hex.

Inte i samma Rally fas, endast "en action" per enhet.
#25654 berserk

Posted by Klas Malmström on 18 March 2019 - 07:35 PM

..... får inte den squaden som är inne i meleen skjuta TPBF på de inspringande ??

Nej, dom har fullt upp med annat...
#25641 berserk

Posted by Klas Malmström on 17 March 2019 - 05:17 PM

 

Men om det redan är Melee så borde det vara annorlunda... Man lägger ju inte på en CC-bricka heller om det redan är Melee, eller hur?

Kan inte se att det borde vara annorlunds och man kan lägga på CC brickan på berserken  för att visa att den inte är i Melee ännu.

 

Här är en Q&A:

A11.15
If a unit enters/advances into a location that contains a Melee counter, is that unit considered part of that Melee immediately upon
entry or after the CCPh?
A. After the CCPh.
#25577 Ännu fler nybörjarfrågor

Posted by Klas Malmström on 22 January 2019 - 10:00 AM

Däremot behövs det även pansar hinder markerade med text: dr 2^ och nedanför [bilden av] hindret: non-OG / +1 MP. 

Kan man få en kort beskrivning av hur dessa fungerar? 

14.51 TETRAHEDRONS: Tetrahedrons34 may be set up only in Beach/Ocean/reef hexes (but see also 14.56), with no more than one such counter per hex. A tetrahedron is neither an obstacle nor a Hindrance, but its Location is considered non-Open Ground. The vehicular COT of a Location containing a Tetrahedron counter is increased by one [EXC: this increase is NA for boats (other than LC), motorcycles, and wagons]. There is no extra MF cost to enter a tetrahedron’s Location. The reverse side of each Tetrahedron counter is called a Tetrahedron-Wire counter, and is used to show the presence of both Fortification types in the same Location; see 14.52.

Tetrahedrons may attack only LC. Whenever a LC enters, or changes VCA, or becomes (un)Beached as per 13.442, in a tetrahedron-Ocean hex the tetrahedron’s owner makes a dr (Δ; one dr per VCA hexspine changed); a -1 drm applies if Heavy-Surf effects (besides just Heavy Wind; 13.448) apply in that hex (13.445). If the Final dr is a 2, the LC is destroyed but no Wreck Blaze or Collateral Attack ensues. If the Final dr is ≤ 1, the LC is considered to have detonated an A-B mine (14.53) Inherent to the tetrahedron (no B28.51 dr is made), and the LC (and its PRC) are affected as per 14.53. A Final dr of ≥ 3 has no effect. If a LC enters a hex that contains both tetrahedrons and actual (i.e., non-Inherent) A-B mines, their owner may roll for either attack first; if wire is also present (14.52), its effects can come into play only after rolling for those other attacks.

A ⅝" parachute that lands in a tetrahedron’s Location must take a NMC as per E9.42, and receives an extra +1 DRM due to the tetrahedron. A glider that lands in a tetrahedron’s Location must add an extra +1 drm to its Crash dr.


14.52 WIRE: Wire may be set up in Beach hexes that contain no panjis, and in OCEAN/reef hexes that contain tetrahedrons. The presence of wire in a shallow-OCEAN Location adds a +1 DRM to a LC’s Aground (12.21) DR unless the LC’s Target Size is -3 or -4. If the LC (even if its Target Size is -3 or -4) does not run Aground due to that DR, it eliminates the Wire counter if the colored dr of that DR was a “1.” Amphibians treat wire in OCEAN hexes the same as wire on land. A boat (E5.) entering a wire-OCEAN hex sinks; all SW and Guns aboard it are eliminated, and its Personnel become Wading Infantry above that Wire counter [EXC: wire in an OCEAN Location has no effect on boats and their contents if Heavy-Surf effects (besides just Heavy Wind; 13.448) apply in that Location]. A Wire Exit dr (B26.4) made by a unit in an OCEAN Location receives a +1 drm.


14.53 A-T/A-B MINES: A-T mines may be set up in Beach/OCEAN/reef hexes. Those that begin play in shallow OCEAN are termed A-B (anti-boat) mines. A-B mines are treated exactly like A-T mines except as stated otherwise. A +1 drm applies to the B28.51 attack dr vs a LC if Heavy-Surf effects (besides just Heavy Wind; 13.448) apply in that hex (13.445). A Final B28.51 dr of ≤ the number of A-B mine factors attacks any LC entering/exiting that A-B minefield (all LC are considered unarmored vs A-B mine attacks). The attack is resolved vs the LC with an Effects DR on the Vehicle line of the IFT’s 36 FP column; the Original DR subtracted from “13” equals the number of DP inflicted on the LC. 12.68 applies for Blaze purposes.

All PRC (selected as per 12.678, if applicable) of a LC affected by an A-B mine are subject to a 16 FP Collateral Attack [EXC: a Passenger AFV (and its PRC) can be Vulnerable only if its lowest hull AF is 0, in which case it is treated as an unarmored vehicle]. Use the 16 FP column’s Vehicle line for each Passenger vehicle/Gun thusly attacked.

Mud/Deep-Snow do not affect A-B mine attacks. A-B mines can also attack Wading vehicles, but are resolved as normal A-T mine attacks.


14.54 A-P MINES: A-P mines may be set up in Soft-Sand Beach hexes, and in Hard-Sand Beach hexes that are adjacent to ≥ one Hinterland hex, provided (in both cases) that those hexes contain no panjis. EC are ignored when determining whether a Beach hex is Hard or Soft Sand for A-P mine setup purposes.


14.55 PANJIS: Panjis may be set up in Soft-Sand Beach hexes, and in Hard-Sand Beach hexes that are adjacent to ≥ one Hinterland hex, provided (in both cases) that those hexes contain neither wire nor mines. EC are ignored when determining whether a Beach hex is Hard or Soft Sand for panji setup purposes.


14.56 ELIMINATION: Each Beach Obstacle that begins play in deep OCEAN, or in a type of hex it would not have been allowed to set up in, is immediately eliminated; see 14.58 [EXC: A-B mines that begin play in Beach hexes become A-T mines, and A-T mines that begin play in shallow OCEAN become A-B mines]. During play, a Tetrahedron (or Tetrahedron-Wire) counter can be eliminated only by a DC as per B26.51 or by an Aerial-bomb/FFE-Concentration HE attack as per B26.52, while other Beach Obstacles can be eliminated in the normal manner for each type. Wire eliminated by vehicular entry (14.52; 15.23; B26.53) does not eliminate any tetrahedron in that Location; flip the Tetrahedron-Wire counter over to show just the tetrahedron. The applicable FP of HE attacks vs OCEAN hexes [EXC: DC Placed/Set as per B26.51] is halved (in addition to all other modifications) for Beach-Obstacle elimination purposes. Vs Bombardment (14.7; C1.8), all Beach Obstacles can be affected in the normal manner for that type of Fortification (tetrahedrons are affected as if they were wire).


14.561 UNDERWATER DEMOLITION TEAMS (UDT): The use of UDT is allowed only by SSR or by DYO purchase, and only by the U.S. side in a Seaborne Assault vs the Japanese set in/after 1944. UDT capability is given in the form of a number of dr which are resolved after all pre-game setup (and Recon dr, if any; E1.23), but prior to both Bombardment (if any) and the start of play. For each UDT dr allowed, the U.S. player makes the dr and points out to his opponent a number of Beach/OCEAN hexes equal to that Original dr. All Beach Obstacles in those hexes are immediately eliminated; the U.S. player is then informed of what type(s) of Beach Obstacle were eliminated, but is not told of their strength, number, or exact location.


14.57 BEACHING: All DR/dr required by the presence of any Beach Obstacle(s) in an OCEAN hex that is entered by a LC/boat (or within which a LC changes its VCA) must be made prior to the Beaching declaration (if any) for that LC/boat.


14.58 DYO: Each Tetrahedron counter has a BPV of “3.” The BPV of other Beach Obstacles remains unchanged (hence a Tetrahedron-and-Wire counter’s BPV is “8”). The U.S. (only) player may purchase as many UDT dr as he wishes, at a BPV of “5” each [EXC: purchase is NA both prior to 1944 and vs other than Japanese; 14.561]. UDT Expenditures are recorded as Fortifications on the DYO Purchase Roster. Note that in DYO scenarios the terrain of Beach Obstacle hexes may change from OCEAN to Beach or vice-versa (due to the amphibious player’s declaration of the tide as High or Low; 13.97); see 14.56.