Jump to content


CTABKA

Member Since 2004 Feb 02
Offline Last Active Today, 05:03 AM
*****

Posts I've Made

In Topic: Leaflet House Rules - Red Factories

28 May 2020 - 08:08 PM

G1 TIMOSHENKO'S ATTACK (updated version and original version).

In Topic: Leaflet House Rules - Red Factories

26 May 2020 - 10:12 PM

Dokumentet uppdaterat med en uppdaterad version av scenariot G1 TIMOSHENKO`S ATTACK som har spelats mot över 20 olika ASL spelare ca 30+ ggn, hade vissa brister som nu är bortraderade, Versionen spelades mellan Svante och Peyre nyligen och planeras att spelas nästa vecka igen, kommer finnas en uppdaterad version av scenariot.
 
Finns även smärre förändringar i dokumentet av Leaflet House rules men knappt någon skillnad regelmässigt.

In Topic: Charlie Kibler Gofundme

25 May 2020 - 06:35 PM

Fick ett tack svar som jag svarade på.

Hi Charles,


Your work have been of a great value to ASL.

My thoughts have simple been that it was time for us to pay more to you for what you have with great skill and judgement, created for us all.


Even if you had a Gofundme to replace your old car with a brandnew Caddilac I would have donated a sum ;)


Notified the ASL community in Sweden to pay up.


Best regards

/Melvin

In Topic: Red Factories updates

03 May 2020 - 06:40 PM

In the Red Barricades rules you can read in the last sentence of O11.4 Campaign Game Scenario Special Rule 5 the following:

”...Otherwise, Guns may always set up hidden in CG scenarios.”

 

In the new Red Factory rules it now have been updated with the words ”eligible per A12.34” what is that supposed to mean?

 

If it means that a Gun may only HIP if it is Emplaced, then why not just delete the whole sentence instead.

 

An SSR turned into a total unnecessary non-SSR.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ny Leaflet House Rule för att behålla original regel ifrån Red Barricades reglerna:

 

 

Guns may always set up HIP if Emplaced and also HIP if non-Emplaced in Concealment Terrain (delete ”eligible per A12.34” in rule O11.4 CG SSR 5).


In Topic: Friendly Fire Spring 1-3 May - Rimforsa Strand Hotel

31 March 2020 - 09:23 PM

Hotellet är nog ganska flexibla i dagsläget i vanliga fall kan man få betala en avgift om man bokar av 4 veckor innan (brancshens regler). Hotellet har fått flera avbokningar och även jag bokar av nu, men kan tänkas boka 1-3 maj igen men då helst senast veckan efter påsk (dvs 2 veckor innan). Den som lever får se.