Jump to content


CTABKA

Member Since 2004 Feb 02
Offline Last Active Yesterday, 03:03 PM
*****

Posts I've Made

In Topic: Leaflet House Rules - Red Factories

Yesterday, 01:24 AM

Latest Version June-July 2020.


In Topic: CdG 2nd Edition - komponenter för att spela alla scenarion

23 June 2020 - 01:27 PM

Upptäckte för en månad sedan att man får fel Armored Car - PSW i modulen,
Man borde ha fått den bättre PSW 231 (8R) istället har man fått 8 brickor av den sämre PSW 231 (6R).

6 hjulingen änvändes i Polen 1939 och därefter mest som utbildingsfordon.
8 hjulingen är avsevärt mycket bättre och går att köpa in i två formationer 6 st per formation (dvs 12 st).

Man får 4st PSW 231 (6R) i Beyond Valour plus 8 st till i franska modulen.
Man får 6 st PSW 231 (8R) i Beyond Valour och ingen i den franska modulen.

In Topic: Defense vs AFV Freeze

14 June 2020 - 08:53 AM

Om man antar att C2 hexen AFV VBM är en single hex building som går att VBM runtom och all övrig terräng i bilden är Open Ground.

Om AFV wish to end sin MPh i hex:

B1 cost 10 MP (if VBM forward NA, Reverse-VMB 15 MP).
B2 cost 6 MP.
C1 cost 7 MP

In Topic: ASL Counter Improvements

08 June 2020 - 07:55 PM

Vore det inte bättre med blaze-overlays? Då kunde man ju göra dom i olika storlekar.


Det är nog ingen bra ide, overlays är mer permanent än blaze som flammar upp och brinner ut.

In Topic: ASL Counter Improvements

08 June 2020 - 04:15 PM

Tillverkat ca 40st BUILDING ABLAZE brickor, baksidan är Burnt-Out-Wreck, på MMP brickor är baksidan Destroyed-Bridge-depiction.

Man får allt för få Building Ablaze brickor, även om du har hela system, i skillnad mot ett dussin andra brickor som man får allt för mycket av.

Ska ge bort ca 20 st till andra.