Jump to content


Janusz

Member Since 2004 Jan 30
Offline Last Active Mar 13 2013 10:33 AM
-----

Topics I've Started

River overlay

07 February 2012 - 05:48 PM

Jag har inte tillgång till mina fysiska overlays, så jag försöker designa på VASL. Men jag lyckas inite lägga ut RV1! Sitter numrena inte bredvid varandra?

Nån som har den och kan kolla/fota?
Janusz