Jump to content


CTABKA

Member Since 2004 Feb 02
Offline Last Active Yesterday, 02:20 PM
-----

Posts I've Made

In Topic: Panzer Blitz - Red Barricades CG III

Yesterday, 01:24 PM

DAY 4, Thuesday 20th October. EC Dry, Clear & Gusty, Hvy Wind.
Dual Attack - the Germans enter with a Rifle Coy and call down two Nebelwerfer rocket modules in the central factory sector. The Russians have brought forward a Militia coy and a Gds SMG Coy. The struggle starts with a 12-Conscripts-squads-force conducting a Human Wave against the Germans. Throughout the day it became clear that the dual attack is turning into a stalemate as the perimeter is almost the same as in the beginning of the battle and when it ends.

The Russians retained two Lt Arty 70+mm OBA (one of the observers was killed by the nebelwerfer early on while the other observer had no real reason to call it down).

Russian Losses: 25 squads, 4 Ldr, 2 SWs, 2 Guns.
German Losses: 12 squads, 2 Ldr, 6 SWs, 1 AFV.

In Topic: Panzer Blitz - Red Barricades CG III

14 October 2018 - 10:00 AM

Total Casualities Day 1-4 (17-20 Oct):

Russian: 9 Ldr, 71,5 Sq-Eq, 20 SWs, 9 Guns.
German: 7 Ldr, 35.5 Sq-Eq, 18 SWs, 2 Guns, 11 AFVs (one Recall).

Total Order of Battle Day 1-4 (17-20 Oct):

Russian OB: 4x Rifle Coy, 1x SMG Coy, 3x Militia Coy (2 depleted),
1x Gds SMG Coy, 1x Assault Eng Coy, 1x MOL-P Pltn, 1x ART Gun battery, 2x AT Gun battery (one depleted), 2x Btln MTR OBA, 2x Lt Arty (both retained). 180 FPP (WIRE, 2x Roadblocks, 6x Fort Loc, HIP 14 Squads, 2 crews, 34x ?).

German OB: 4x Rifle Coy, 2x Sturm Coy, 1x Hwy Pltn, 5x Pz III Pltn,
2x Stuka, 1x Btln MTR OBA, 2x Nebelwerfer Rockets, 2x SAN increase.
20 FPP (HIP 3 squads, 4 crews, 1 Ldr, 6x ?).

In Topic: Panzer Blitz - Red Barricades CG III

14 October 2018 - 09:41 AM

DAY 3, Monday 19th October. EC Moderate, Clear & Gusty, Hvy Wind.
The Germans enter with a Sturm Coy and with the support of a Hvy Pltn the attack continues along the whole front and gains control of new terrain.

Vs a Russian defense boosted with a Militia Coy, in the Reserve are an Assault Engineer Coy and a MOL-P pltn.

Russian Losses: 19 squads, 0 Ldr, 2 SWs, 2 Guns.
German Losses: 4.5 squads, 2 Ldr, 7 SW, 2 Guns, 1 AFV.

In Topic: Panzer Blitz - Red Barricades CG III

13 October 2018 - 12:04 PM

DAY 2, Sunday 18th October. EC Moderate, Clear, Mild Breeze.
The Germans bring in two fresh Infantry Coys with Early Stuka support.

Vs a Russian defense boosted with a Militia Coy, Reserve Infantry Coy, AT Gun battery and ART Gun battery.

The attack is almost along the whole front and the Russians are pushed back.
Russian Losses: 19 squads, 2 Ldr, 9 SWs, 5 Guns.
German Losses: 7.5 squads, 0 Ldr, 1 SW, 6 AFVs.

In Topic: Pavlov's Dogs Red Barricades CG III

08 October 2018 - 04:26 PM

Okej. Då är anledningen till att man deklarar anfall som ryss att man helt enkelt vill få initiaivet antar jag?
Vad jag menar är att ryssen är ju inte den som har pressen på sig att vinna, det är tysken. Alltså kan man som ryss helt enkelt luta sig tillbaka och se vad tysken gör.
Om man inte vill bli Attacker första rundan.
Eller om man spelar med nattregler, för dem som gör det.

Man kan välja attack 8 ggn som ryss (kostar Ryssen ca 3-4 CPP) brukar dessa attack chits tills front perimetern går rätt igenom stora fabrikerna, eller fronten är lång och vidsträckt eller som i det här fallet när 4 CPP har andvänts till on-map set up, om tysken då väljer Idle och köpt reserver får du som ryss intiativet.

Man kan i hälften av fallen möjligen se vad tysken har kraftsamlat om man kan få honom att sätta upp först, om du får gå först som Ryss och du springer in med något kompani ifrån kartkanten får du fram förstärkningarna fortare samt en Stuka formation kommer in senare.

Varför ska man vilja spela natt scenarior i den här skalan förstår jag inte , tråkigt och segt, dessutom är det inte historisk korrekt, Sovjet propagandan lever vidare antar jag, tysken utförde fler nattanfall än ryssen och i större omfattande skala än ryssen.