Jump to content


CTABKA

Member Since 2004 Feb 02
Offline Last Active Today, 04:42 AM
*****

Topics I've Started

RF - Red October Campaigns

15 January 2020 - 10:15 PM

Vi synade nyligen RO Operation Hubertus, om vi ska spela Kampanjen, vilket skämt, en pappers design som varken är speltestad eller synade. Ryssen är så chanslös att det är skamligt ohistoriskt.

Även RO kampanjen i december när ryssen motanfaller är vid en närmare analys en sådan vidrig hund att det ylar om den.

Scenariorna till RO synes saknas balans och är bara pappers designs i grunden.

RO CG I X-DAY har nu uppdaterats radikalt till ryssen fördel och i mer historisk anda, för att stävja den ohistoriska tyska (och kroatiska) övermaktens fördelar.

Tog 5 månader (Augusti till December).

Vad har hänt hos MMP? Varför bryr de sig inte om kvalitet.

Red Factories LHR

08 January 2020 - 10:25 PM

Den senaste LHR dokumentet 2020 Januari

 

 


Red Oct CG I: X-DAY (2020 AAR)

20 December 2019 - 05:53 PM

23rd October, German Morning Assault (1st phase)

OKH German OB: ELR:4, SAN:4 (1 CPP), Early STUKA (2 CPP)
Two Rifle Coy, Three Sturm Coy (9 CPP). One Assault Engineers Coy.
StuG IIIB pltn, StuG IIIG pltn, Pz IIIH pltn (3 CPP).

18 Ldr (one Ldr Creation), 68 Sq-Eq (8 AE, 36 Elite, 24 1st Line).
33 SWs (5 MMG, 12 LMG, 2 Lt MTR, 2 ATR, 3 FT, 9 DC).
9 AFVs (3 StuG IIIB, 3 StuG IIIG, 3 Pz IIIH).
OBA: Nebelwerfer Rocket 150+mm & Offb'd Observer, Pre-Reg Hex.
OBA: Btln MTR 80+mmm & Offb'd Observer (3 CPP).
........................................................

STAVKA Russian OB ELR:3, SAN:4. Level C Booby Trap, 60FPP.
6x WIRE, 4x 6 A-P Minefields, HIP 5 squads & 1 Ldr. 29x ?.

Two Gds Rifle Coy. One Gds SMG Coy. Hw Pltn, Two Rifle Coy- Reserve (8 CPP).
Militia Coy (start as Broken Units), 2x INF 76*mm Guns. 2x AT 45mm Guns.

11 Ldr, 77 Sq-Eq (33 Elite, 10 Crews, 24 1st Line, 15 Conscripts).
31 SWs (2 HMG, 6 MMG, 10 LMG, 6 Lt MTR, 6 ATR, 1 DC).
6 Guns (2x INF Guns 76mm, 2x AT Guns 45mm, 2x MTR 82mm).
OBA: Two Btln MTR 80+mm - Phone (2 CPP).
.........................................................

7 Game Turns
German Cas: 6 Ldr, 19 Sq-Eq, 4 SWs, 2 AFVs (both Recalled).
Russian Cas: 3 Ldr, 31 Sq-Eq, 10 SWs, 1 Gun.

......................................................
German OB End of 23rd Oct Morning Assault. ELR:4, SAN:3.
12 Ldr, 49 Sq-Eq (5.5 AE, 30 Elite, 13.5 1st/2nd Line).
29 SWs (5 MMG, 10 LMG, 2 Lt MTR, 2 ATR, 3 FT, 7 DC).
7 AFVs: (3x StuG IIIB, 3x StuG IIIG, 1x Pz IIIH).
........................................................
Russian OB End of 23rd Oct Morning Assault ELR:3, SAN:2.
8 Ldr, 46 Sq-Eq (18.5 Elite, 8 Crews, 9.5 1st Line, 14 Conscripts).
21 SWs (2 HMG, 3 MMG, 7 LMG, 5 Lt MTR, 4 ATR).
5 Guns (2x INF Guns 76mm, 2x AT Gun 45mm, 1x MTR 82mm).

AFTERMATH: Head-on-assault of a surprise attack is conducted by the Wehrmacht, although the Russian Guards Veterans recover quickly and start to slow down the steamrolling assault. Three different areas are set on fire during the assault (by, OBA, Stuka bombs, flamethower).
The Germans halt outside the factory complex near the railway line. Calling in another Coy and Pz pltn to support the upcoming afternoon assault. The Russia call in two coy and support to bolster the defense line as it is obvious that the second phase of todays battle is about to start anytime soon...

Black Cliff Artwork Do Not Block LOS

08 December 2019 - 09:52 PM

Tråd om att Cliffs inte blockerar LOS, fick förfrågan om det och länkades till tråden.
http://www.gamesquad...not-why.154980/


Kommer lägga upp bilder här på hur Cliffs såg ut på de gamla kartorna när Don Greenwood skrev regeln, och dra enkla slutsatser

Friendly Fire Spring 1-3 May - Rimforsa Strand Hotel

05 December 2019 - 09:29 PM

Hi and Welcome to FrF Spring tournament at Rimforsa Strand Hotel.

To play new Friendly Fire scenarios.

Turnering kommer bestå av inte bara hemliga scenarior men även så hemliga att ingen annan än jag och Mattias har sett dem förut. Speltestning kommer först bara solo spelas och har nyligen påbörjats, sedan spel testa endast mot spelare som ej kommer att delta i turnering. Men först när jag tycker att scenariot har speltestats klart i slutfasen under april månad, för att få återkoppling och se om något är oklart.

Kommer troligen bara vara ett scenario per runda. Genomgång av varje scenario kommer att bestå av en 15 minuter presentation (dvs, Historiskt förlopp som scenariot försöker simulera, sedan Set-Up, VCs, SSRs).

Möter man mig (eller designern Mattias) får man välja sida i scenariot.