Jump to content


CTABKA

Member Since 2004 Feb 02
Offline Last Active Oct 10 2019 09:28 AM
-----

Posts I've Made

In Topic: Pavlov's Dogs Red Barricades CG III

10 October 2019 - 09:07 AM

Day 20 German Assault, 5th November, Clear & Gusty, Wet, No Wind at start.

Russians Purchase: Assault Eng. (On-map), SAN increase, Fortifications 40 FPP.

German Purchase: Rifle Coy (enter), HW pltn (on-map), SAN increase, Stuka, Btln MTR 80+mm OBA & Pre-Reg Hex.

CASAULTIES 5th Nov:
Russian: 10 Ldr, 27 squad-eq, 13 SWs, 6 Guns.
German: 3 Ldr, 13 squad-eq, 8 SWs.

ORDER OF BATTLE (end of Day 20, 5th November):

Russian OB (SAN: 3, Booby Trap Level: C, Mine-Dogs: 12):
9 Ldr, 25 Sq-eq (8.5 AE, 8.5 Elite, 11 Crew, 2.5 1st Line),
22 SWs (2 HMG, 1 MMG, 2 LMG, 1 ATR, 3 MOL-P, 3 FT, 10 DC).
2 Guns (ART 76mm, MTR 82mm).

German OB (SAN: 2, Three Vehicle 127 crews on foot):
18 Ldr, 55 Sq-eq (8 AE, 14 Elite, 12 Crews, 27 1st/2nd Line),
48 SWs (4 HMG, 11 MMG, 12 LMG, 7 ATR, 2 Lt MTR, 2 FT, 10 DC).,
3 Guns (INF 150mm, 2x MTR 81mm), 2 Pz IIIL.
Retained Btln MTR 80+mm OBA & Pre-Reg Hex.

In Topic: Friendly Fire 27-29 September 2019

01 October 2019 - 01:25 PM

Klockan två på natten efter bastu med Matts ser det ut som i KGP Ardennerna, nattscenario med mist.

In Topic: Ännu fler nybörjarfrågor

01 October 2019 - 01:07 PM

8+3 stämmer. Height Advantage är aldrig kumulativt med något annat, dessutom appliceras heigt advantage aldrig för en enhet som står i ett hus (undantagetet är om enhet står på taket om SSR tillåter att tak är i spel).

In Topic: Friendly Fire 27-29 September 2019

30 September 2019 - 11:07 PM

Martin Y (Russ) vs Melvin F (Germ)
FrF59 Capital Punishment

In Topic: Friendly Fire 27-29 September 2019

30 September 2019 - 11:03 PM

Matts D (Russ) vs Martin Y (Germ)
FrF71 Pulling Out