Jump to content


CTABKA

Member Since 2004 Feb 02
Offline Last Active Yesterday, 04:43 PM
*****

Topics I've Started

FrF 64 No Time To Bleed

19 July 2020 - 08:36 PM

Spelades ett pansar slag på östftonten idag, ryssen har sex T-34 och två SU-85 mot tyskens två Pantrar, två Tigrar och en Pz IV. Ryssen har mer infanteri än tysken samt två dolda Guns.

Pansar duellen går fort knackigt för tysken.

...men, Turn 1 MPh, tysk tropp beskjuten i hex FrFA H3 (6 FP -2 DRM) och slår fram en Hero, en till tysk enhet blir beskjuten hex FrFA L3 (1 FP -2 DRM), slår fram tysk Hero nr 2.

...Turn 2 MPh, en till tysk tropp slår fram Hero nr 3 (Woods hex FrFA P5).

., Turn 3 Routar en bruten tysk tropp och tar interdiction i hex FrFA R4, slår fram tyska hjälten nr 4.

...Turn 4 MPh, en till tysk fanatisk tropp slår fram Hero nr 5 under en attack i öppen terräng (FP 4 -1 DRM, hex FrFA R0).

Stridsvagnsduellen går dåligt,

1:a Tigern - Förintar en rysk squad och 9-1 Ldr och kort därefter Recall.
2:a Tigern - eliminerar en T-34 innan den själv elimineras.

1:a Pantern - eliminerad (frontal-shockad-APCR, sedan utslagen av flankskott).
2:a Pantern - immobilized av en rysk squad, eliminerar sedan squad & en SU-85 (andra SU-85 Recall av tysk sniper).

Pz IV hamnar i en duell med två T-34:or, Malfar Gun-TH DR 12, ena T-34 skjuter tillbaka får en CH som visar sig vara en Dud, Pz IV Exiterar fort norröver.

Ryssen har nu 5 St T-34 kvar som blir jagad av Fem Tyska Heroes med Panzerfaust som har räckvidd på en hex, samtidigt som de skjuter bort och CC ihjäl ryskt infarteri med hjälp av övriga infanteriet (2 squad-equivalents är fanatiska)

Min bästa attack är 8 FP -4 DRM ifrån 4 Heroes mot Ryska (emplaced +2 TEM) ART Gun , slår DR 5, K-Slashar 228 crew (se bild tysken skjuter i Advancing Fire phase).

Exit 13 Poäng för en vinst (12 behövs). En tysk squad måste exit, Martin har sin sista T-34 som attackerar med CMG ingen effekt, Gun need TH 6, slår DR 7, intensive Fire need TH 6, slår 7 igen.
Tyska hjältar är som flugor runt den sista T-34:an med pansarnävar och skjuter sönder den.

En Tysk Hero stupade de övriga 4 är inte ens sårade.

Helt galet bisarr spelupplevelse :D

War of the Rats - Red Barricades CG III

15 July 2020 - 11:39 PM

RED BARRICADES   CG III THE BARRIKADY   STALINGRAD
Leaflet House Ruleshttp://forum.aslswed...?showtopic=3743

17 October, Saturday - German Assault, Clear, Moderate, no wind at start.
German at start OB: ELR: 4, SAN: 3
OBA 80+mm with 2 Pre-Reg Hex & Offb'd Observer.

OBA 80+mmm & Offb'd Observer (3 CPP),
Sturm Coy, two Rifle Coy (one purchased 7CPP).

Pz IIIL pltn, Pz IIIH pltn (3 CPP), Early STUKA (2 CPP).
Total German OB:
9 Leaders, 36 Sq-Eq (12x 548 E, 24x 467 1st Line),
15 SWs (3 MMG, 6 LMG, 2 Lt MTR, 2 ATR, 2 DC), 6 AFVs: 3 Pz IIIL & 3 Pz IIIH.
 

Russian at start OB: ELR: 3, SAN: 4
2 Roadblocks, HIP 4 squads, 4x ?, 6 Fortified Stone Locations.
3 Rifle Coy (1 Purchased Reserv 4 CPP), SMG Coy.  
T-70 pltn Dug-In-AFV (2 CPP), 2 OBA Btln MTR 80+mm (2 CPP).

Total Russian OB: 7 Leaders, 46 Sq-Eq (2 Crews, 36x 447, 9x 527),
15 SWs (3 MMG, 6 LMG, 3 Lt MTR, 3 ATR), 2 AT Guns 45mm, 3 AFVs: Dug-In T-70. 

AFTERMATH (6 Game Turns): The War of the Rats have begun again, after the previous vicious Rattenkrieg up north, in the Tractor Works district. The Germans grind their way across the relative open terrain under the cover of two Battalion MTR artillery pounding the upper levels of the Russian occupants in stonebuildings. The Stuka formation performed well and eliminated three Russian positions. A Russian 9-1 commander in the frontline is promptly promoted to 9-2 (HoB). Three large stone buildings were taken by the strong German force today, and will be good jump off positions for the Germans to unleash their spearheads for the upcoming battle, next day.
German Casualties: 2 Ldr, 7.5 Sq-Eq, 0 SWs, 2 AFVs.
Russian Casualties: 1 Ldr, 13 Sq-Eq, 4 SWs, 1 Gun, 2 AFVs.


German OB, end of 17th Oct: [SAN: 2] 7 Ldr, 28.5 Sq-Eq (6 Elite, 22.5 1st/2nd Line),

15 SWs (3 MMG, 7 LMG, 2 ATR, 1 Lt MTR, 2 DC), 4 AFVs (2 Pz IIIH, 2 Pz IIIL).

Russian OB, end of 17th Oct: [SAN: 4] 6 Ldr, 33 Sq-Eq (1 Crew, 28.5 1st Line, 4 Con),
11 SWs (2 MMG, 5 LMG, 3 ATR, 1  Lt MTR), 1 Gun (AT45mm), 1 AFV (Dug-In T-70).


Fanatic units can be Disrupted

11 July 2020 - 09:56 PM

En till Perry sez som motsäger vad de skrivna reglerna håller för sant.

En pre-fanatic unit can be disrupted, som nu enligt Perry kan Disruption tas bort om en rysk enhet routar in till en Red Factory och blir fanatisk, notera att Perry gör ingen regel hänvisning (av Don Greenwoods skrivna regler) för att understödja sin regel tolkning.

En enkel errata ifrån MMP lär vi få vänta på, om den någonsin kommer, även i detta fall.

Se länk

http://www.gamesquad...00/#post-202476

X-Tag, Red October (AAR 2020)

04 July 2020 - 11:16 PM


RED OCTOBER  CG I   X-TAG (23-29 October) Martinovski
Leaflet House Rules see link: http://forum.aslswed...?showtopic=3743

23rd October, Friday Morning - German Assault (1st phase), Clear, Moderate, no wind at start.
German at start OB: ELR: 4, SAN: 3
OBA 100+mm with one Pre-Reg Hex & Offb'd Observer, OBA 100+mmm & Spotter Plane (5 CPP),
Assault Engineers Coy, Two Rifle Coy, Three Sturm Coy (one Coy purchased 9 CPP),
StuG IIIB pltn, StuG IIIG pltn, Pz IIIH pltn (3 CPP), STUKA (1 CPP).

Total German OB: 9 AFVs (3 StuG IIIB, 3 StuG IIIG, 3 Pz IIIH).

17 Leaders, 68 Sq-Eq (8x 838 AE, 36x 548 E, 24x 467 1st Line),

33 SWs (5 MMG, 12 LMG, 2 Lt MTR, 2 ATR, 3 FT, 9 DC)
 

Russian at start OB: ELR: 3, SAN: 4
6 WIRE, 4x 6 A-P Minefields, HIP 6 squads, 27x ?. 4 Guns & 4 Crews.
2 Gds Rifle Coy, Gds SMG Coy, Militia Coy (start as Broken Units in factories), Hvy Weapon Pltn, 
2 Rifle Coy-Reserve (8 CPP), 2 OBA Btln MTR 80+mm (2 CPP),


Total Russian OB: 6 Guns (2 INF 76mm, 2 AT 45mm, 2 MTR 82mm),

10 Leaders (2 Ldr creation), 77 Sq-Eq (24x 458 E, 9x 628 E, 10x 228 Crews, 24x 447 1st Line, 15x 426 C).
31 SWs (2 HMG, 6 MMG, 10 LMG, 6 Lt MTR, 6 ATR, 1 DC), 
 

AFTERMATH (7 Game Turns): Bigly surprise attack, unleashed by the Wehrmacht in the early morning, the assault is relentless and supported by two German 100mm artillery modules that pound the Russians. The Russian defense is pushed backed and is unable to hold their South flank that is ripped up and the German attack sweep out the Russians from three factories and also gets footholds in two other factories before the morning assault is halted at lunch time. Resting and planning for the second phase of the battle that will be launched in the afternoon, in the meantime both sides bring in reinforcements
German Casualties: 8 Ldr, 24 Sq-Eq, 2 SWs, 3 AFVs (two Recalled).
Russian Casualties: 3 Ldr, 40 Sq-Eq, 15 SWs, 2 Guns.


German OB, after 23rd Oct Friday Morning Assault. 9 Ldr, 44 Sq-Eq (7 AE, 23.5 Elite, 13.5 1st/2nd Line),

31 SWs (5 MMG, 12 LMG, 2 Lt MTR, 2 ATR, 8 DC, 2 FT), 6 AFVs: (2 StuG IIIB, 1 StuG IIIG, 3 Pz IIIH).

Russian OB, after 23rd Oct Friday Morning Assault. 7 Ldr, 37 Sq-Eq (12.5 Elite, 8 Crews, 8.5 1st Line, 12 Conscripts),

16 SWs (2 HMG, 4 LMG, 5 Lt MTR, 4 ATR, 1 DC), 4 Guns (1 INF 76mm, 1 MTR 82mm, 2 AT 45mm).


Charlie Kibler Gofundme

24 May 2020 - 04:57 AM

Donera gärna till en grafisk artist
https://www.gofundme..._pd share-sheet
Hans arbete har varit utav mycket stort värde för ASL, jag tyckter helt enkelt
att det var dags för mig att betala mer för vad han givit oss.